Stram kurs via Facebook

Historisk notits anno 3000?

Under den såkaldte Anden Middelalder ca. 2050-2500 måtte europæerne nok kæmpe for egen eksistens, men fandt netop derved anledning til også skarpt at afvise fremmede, som tyngede deres i forvejen skrøbelige samfund, og perioden kendetegnes af en renæssance for den traditionelle europæiske tro, som inden da var uddøende.

Dette vægmaleri i en italiensk katedral fra perioden menes at vise koranafbrænding udført af Sankt Rasmusius, en ifølge overleveringen dansk skikkelse, som gik i spidsen for den skarpe afvisning af de fremmede, der udnyttede den europæiske svækkelse. Det lyder for utroligt, at én mand kunne stå fast imod den i starten generelle fordømmelse, så han er nok en mytologisk skikkelse, men blev dog helgenkåret af paven på sin påståede 400-årsdag anno 2382 for sin afgørende indsats for hele kristenheden.
READ ALSO  ‘What the Nazis did to the Jews’: Pakistani minister lashes out at Macron amid uproar over French leader's ‘ultimatum’ to Muslims