Via Danmarks Statistik

Betalingsbalancen over for udlandet oktober 2019

I oktober var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 23,6 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal, hvilket er det højeste overskud i nyere tid. Siden september er der sket en stigning på 7,8 mia. kr., hvilket især skyldes en stigning i overskuddet på tjenester. Varerene står dog for over halvdelen af det samlede overskud på de løbende poster i oktober med 14,2 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Patentbetaling påvirker overskuddet på tjenester

Overskuddet på tjenestehandlen udgjorde i oktober 7,1 mia. kr., hvilket er 5,9 mia. kr. højere end for september. Stigningen er primært forårsaget af en stigning i tjenesteeksporten, som følge af en enkeltstående betaling fra udlandet for salg af et danskejet patent. Overskuddet på tjenesterne er også tidligere blevet påvirket af handel med patenter, fx i april 2016, hvor et køb af et patent gav anledning til et underskud på tjenesterne.

Eksport og import af tjenester, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster for de første ni måneder af 2019 opjusteret med 0,2 mia. kr.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i betalingsbalancen over for udlandet afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Det gælder dog ikke formueindkomsten og de finansielle poster, der opdateres i september. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.READ ALSO  IMF Executive Board Concludes 2020 Article IV Consultation with Germany