For mange boligkøbere er et nedslag et obligatorisk ritual, der får handlen til at føles ekstra god. Men hvor stor rabatten bliver, afhænger ikke kun af, hvor gode forhandlingsevner man er udstyret med. Ser man på de tørre tal, er der særligt én prisklasse, hvor nedslaget på landets hushandler er ekstra stort.

Ved huse, der udbydes til under en millioner kroner, bliver der i gennemsnit slået 11,7 procent af prisen, og det er langt mere end i nogen anden prisklasse, viser en opgørelse, udarbejdet af Boligsiden.dk. Den mindste rabat bliver derimod givet ved hushandler, hvor prisen ligger på mellem seks og syv millioner kroner. Her er det gennemsnitlige nedslag på blot 2,7 procent.

”Prisklasserne kan give en indikation om geografisk beliggenhed og dermed også forhandlingsgrundlaget. De helt billige huse til under en million kroner ligger typisk i områder, hvor efterspørgslen er mindre end udbuddet, og det betyder gunstige vilkår for potentielle købere,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, og fortsætter:

”En anden årsag, til at et hus rammer en så lav pris, kan være, at det kræver en større renovering at gøre beboeligt, eller at det i yderste konsekvens blot er til nedrivning, hvorfor prisen derfor primært afspejler grundens værdi.”

Det største nedslag

Opgør man i stedet nedslaget i kroner og ører, er det ikke overraskende generelt stigende i takt med, at husene bliver dyrere. Nedslaget er således ni gange større for huse, der handles til over ni millioner kroner sammenlignet med husene i det billigste prisinterval, hvor det gennemsnitlige nedslag lyder på 74.658 kroner.

”Det er en ganske pæn sum taget i betragtning, at gennemsnitsprisen for husene i kategorien ligger på omkring 630.000 kroner. Generelt er forventningerne til, hvor meget der kan slås af prisen dog en smule mindre, hvilket også er derfor, vi ser et gennemsnitligt niveau i nedslaget på omkring tre procent ved de fleste handler,” siger Birgit Daetz.

READ ALSO  New Finance and New Economy in a New Situation

Hun tilføjer, at nedslaget ikke kun er rituelt, selvom det traditionelt set er en del af den dynamik, der foregår i forhandlingsprocessen.

”De fleste boligkøbere forventer et nedslag, hvilket er helt naturligt, da vedligeholdelsen af et hus sjældent er fuldstændig ajourført. Der er derfor som regel et par udmærkede argumenter, der kan bringes i spil i forhandlingen, når den endelige pris skal fastsættes,” siger hun.

Hushandler i 2017 – nedslag fordelt på prisintervaller:

Prisinterval Antal handler i 2017 Gn.snitlig nedslag Gn.snitlig pris Gn.snitlig nedslag i pct.
0-999.999 kr. 4.378 74.658 kr. 636.239 kr. 11,7 %
1.000.000-1.999.999 kr. 6.830 65.159 kr. 1.482.022 kr. 4,4 %
2.000.000-2.999.999 kr. 4.307 79.627 kr. 2.467.289 kr. 3,2 %
3.000.000-3.999.999 kr. 2.260 100.694 kr. 3.446.505 kr. 2,9 %
4.000.000-4.999.999 kr. 1.001 134.258 kr. 4.436.932 kr. 3 %
5.000.000-5.999.999 kr. 489 155.526 kr. 5.459.950 kr. 2,8 %
6.000.000.-6.999.999 kr. 264 175.830 kr. 6.469.890 kr. 2,7 %
7.000.000-7.999.999 kr. 143 236.885 kr. 7.454.661 kr. 3,2 %
8.000.000-8.999.999 kr. 90 249.211 kr. 8.442.533 kr. 3 %
Over 9.000.000 kr. 218 665.991 kr. 12.332.954 kr. 5,4 %

(Tallene dækker over solgte villaer og rækkehuse i 2017. Kilde: Boligsiden.dk)

Via boligsiden.dk