News

Hashhandlere idømt fængsel og opholdsforbud

By  | 

Via Politiet

I slutningen af februar slog politiets specialenhed Særlig Efterforskning Vest til i en større, koordineret aktion rettet mod bandemiljøet og hashhandlen i Esbjerg-området, hvor flere adresser også blev ransaget. Ti personer blev varetægtsfængslet, en 22-årig mand fik som den første dom i maj, og onsdag blev der afsagt dom mod yderligere to mænd i sagen ved Retten i Esbjerg.

En 17-årig mand blev idømt 1 år og 3 måneders fængsel, hvoraf de seks måneder var ubetinget, hvilket svarer til den periode, han har siddet varetægtsfængslet, hvorfor han nu er løsladt gen. En 26-årig mand blev idømt 1 år og 3 måneders ubetinget fængsel og blev fortsat varetægtsfængslet efter dom.

 

De to mænd, der er henholdsvis syrisk og irakisk statsborger, fik desuden en advarsel i forhold til en udvisning, og så fik de forbud mod at opholde sig i store dele af deres hjemkommune Esbjerg de næste tre år.

”Jeg er tilfreds med dommene, som viser, at retterne slår hårdt ned på organiseret og banderelateret narkotikakriminalitet. Der er givet strenge straffe, og retten valgte også at give et opholdsforbud i store dele af Esbjerg, hvilket vil betyde, at området, hvor de domfældte har forøvet deres kriminelle gerninger, i tre år vil være lukket land,” siger anklager ved Særlig Efterforskning Vest Morten Rasmussen.

De to mænds rolle i netværket har primært været at deltage i at bringe hash ud til kunder i Esbjerg og omegn. De udbad sig begge betænkningstid i forhold til, hvorvidt de vil anke dommen.

 

**

 

Pressekontakt

Anklager Morten Rasmussen, tlf. 5127 4919


Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

READ ALSO  UK pay settlements hit more than 10-year high in October