Via Danmarks Statistik

Udenrigshandel med tjenester 2. kvt. 2019

Eksporten af tjenester steg med 1,4 pct. i andet kvartal 2019, mens importen steg 3,3 pct. Det viser kvartalstallene for Udenrigshandel med tjenester, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Både eksporten og importen for første halvår 2019 ligger højere end i samme periode 2018; eksporten er steget 4 pct. og importen 5 pct. I denne udgivelse er der særligt fokus på tjenestehandlen med USA.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1.

USA er Danmarks største eksportmarked for tjenester

Eksporten til USA udgjorde i første halvår 2019 22,9 mia. kr. hvilket var 13 pct. højere end i første halvår 2018. USA aftog dermed 10,4 pct. af Danmarks samlede tjenesteeksport i 2019. Transporttjenester udgjorde 57 pct. af tjenesteeksporten til USA, heraf var hovedparten søtransport.

Eksport til USA akkumuleret og fordelt på tjenestegrupper, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/uhtx.

Danmark importerer næstflest tjenester fra USA

Importen fra USA gjorde 25,7 mia. kr. i første halvår 2019, hvilket var 17 pct. højere end i første halvår 2018. Af Danmarks samlede tjenesteimport kom 11,4 pct. fra USA. Transporttjenester udgjorde 41 pct. af tjenesteimporten fra USA, heraf var hovedparten hjælpevirksomhed til søtransport.

Import fra USA akkumuleret og fordelt på tjenestegrupper, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/uhtx.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for betalingsbalancen, udenrigshandel med varer og udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i udenrigshandel med tjenester afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

1. kvt. 2019

2. kvt. 2019

1. kvt. 2019

2. kvt. 2019

1. kvt. 2019

2. kvt. 2019

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring ift. foregående periode

Tjenestebalance

-4,2

-2,2

1,2

-0,9

 

 

 

Eksport

105,1

114,5

112,5

114,2

-0,4

1,4

4,1

Forarbejdningstjenester mv.

1,1

1,3

1,1

1,3

-16,1

19,0

-3,9

Søtransport

47,1

49,8

48,2

49,6

-0,2

2,8

6,9

Lufttransport

6,3

6,6

6,5

6,3

8,0

-2,2

5,8

Øvrig transport

6,5

6,7

6,5

6,7

-3,0

2,8

7,3

Rejser

8,8

14,3

13,6

13,4

1,1

-1,1

2,0

Bygge- og anlægstjenester

5,5

5,7

5,7

5,8

-14,7

1,5

-23,1

Forsikrings- og finansielle tjenester

2,3

2,0

2,3

2,0

2,8

-11,6

6,6

Royalties og licenser

4,1

4,3

4,7

4,9

3,3

4,7

18,8

Telekom.- og computertjenester mv.

7,8

8,4

8,2

8,3

-1,0

2,0

1,5

Andre forretningstjenester

14,3

13,9

14,4

14,3

2,8

-0,4

7,5

Øvrige tjenester

1,5

1,4

1,4

1,4

-2,9

0,6

-2,7

Import

109,3

116,7

111,4

115

-0,4

3,3

5,0

Forarbejdningstjenester mv.

3,0

3,0

3,0

3,0

-9,2

1,4

-0,4

Søtransport

38,6

40,7

39

40,7

-0,3

4,4

8,8

Lufttransport

4,8

5,1

4,8

5,1

-3,9

6,0

-11,6

Øvrig transport

6,7

7,0

6,8

7,0

-1,5

3,3

6,5

Rejser

14,5

18,2

16,4

16,6

-0,5

1,2

-0,4

Bygge- og anlægstjenester

6,0

7,4

6,0

7,4

2,5

23,5

-8,2

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,6

1,5

1,5

1,5

-21,5

2,5

-16,4

Royalties og licenser

2,2

2,3

2,2

2,3

3,9

2,2

2,1

Telekom.- og computertjenester mv.

9,8

10,7

9,9

10,6

-2,7

6,9

6,3

Andre forretningstjenester

19,6

18,2

19,3

18,3

3,3

-5,5

15,3

Øvrige tjenester

2,5

2,6

2,5

2,6

6,4

4,1

9,1

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2018 er eksporten nedjusteret 0,9 mia. kr. og importen opjusteret 0,8 mia. kr. For første kvartal 2019 er eksporten næsten uændret og importen nedjusteret 0,3 mia. kr.READ ALSO  Industriens konjunkturindikator går op i oktober