Via Danmarks Statistik

Udenrigshandel med tjenester 4. kvt. 2019

Eksporten af tjenester steg med 2,0 pct. i fjerde kvartal 2019, mens importen steg 6,0 pct. Det viser kvartalstallene for Udenrigshandel med tjenester, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Stigningen i importen skyldes især køb af patenter, som resulterer i en stigning i andre forretningstjenester på 33,6 pct. til 26,1 mia. kr. i fjerde kvartal 2019.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1

USA og Tyskland er de største aftagere af danske tjenester

USA var med 61,1 mia. kr. den største aftager af Danmarks tjenesteeksport i 2019. Søtransporten var den suverænt største tjenestegruppe og stod for 43,4 pct. af Danmarks samlede tjenesteeksport til USA.

I 2019 eksporterede Danmark tjenester for 48,4 mia. kr. til Tyskland, som dermed er Danmarks næststørste handelspartner i tjenesteeksporten. Rejser var den største gruppe, og de udgjorde 36,3 pct. af den samlede tjenesteeksport til Tyskland i 2019. Herefter følger transporttjenester, hvoraf søtransporten stod for 18,9 pct.

Eksport til USA og Tyskland efter tjenestegrupper. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/uhtx.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For de første ni måneder af 2019 er eksporten opjusteret 0,9 mia. kr. og importen opjusteret 2,4 mia. kr.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 er nationalregnskabet overgået til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i betalingsbalancen over for udlandet afsluttes allerede i juni frem for oktober. Det gælder dog ikke formueindkomsten og de finansielle poster, der opdateres i september. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

3. kvt. 2019

4. kvt. 2019

3. kvt. 2019

4. kvt. 2019

3. kvt. 2019

4. kvt. 2019

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring

Tjenestebalance

12,7

4,6

8,0

3,5

 

 

 

Eksport

133,0

129,6

126,3

128,9

2,0

2,0

0,7

Forarbejdningstjenester mv.

1,2

1,1

1,2

1,1

-10,2

-5,2

-4,1

Søtransport

53,3

50,4

52,9

50,3

0,0

-4,9

3,9

Lufttransport

7,0

6,0

6,6

6,4

4,8

-3,5

5,3

Øvrig transport

6,6

6,6

6,6

6,6

-5,2

-0,1

5,7

Rejser

22,0

12,5

14,7

15,2

1,2

3,7

2,7

Bygge- og anlægstjenester

12,2

9,5

12,3

9,3

29,8

-24,1

-37,1

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,5

1,5

1,5

1,5

-8,5

4,6

-1,5

Royalties og licenser

4,9

8,9

5,3

7,2

-3,5

35,0

10,4

Telekom.- og computertjenester mv.

8,1

9,0

8,3

8,5

-0,4

1,8

2,0

Andre forretningstjenester

14,9

22,5

15,5

21,2

0,1

36,7

21,2

Øvrige tjenester

1,4

1,5

1,4

1,5

2,6

6,1

-2,6

Import

120,4

125,1

118,4

125,4

0,4

6,0

5,7

Forarbejdningstjenester mv.

3,3

3,4

3,3

3,4

3,3

4,1

3,2

Søtransport

42,0

41,8

42,1

41,1

3,6

-2,5

8,1

Lufttransport

6,1

5,6

5,9

5,7

4,7

-2,1

2,3

Øvrig transport

6,9

7,0

6,9

6,9

-2,3

0,5

5,9

Rejser

19,8

15,7

17,4

17,5

0,0

0,3

4,4

Bygge- og anlægstjenester

5,7

6,8

5,7

6,8

-11,2

19,9

-35,4

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,6

1,3

1,6

1,4

-3,9

-11,2

-0,1

Royalties og licenser

2,8

2,9

2,8

2,9

-0,4

5,7

11,5

Telekom.- og computertjenester mv.

9,8

10,6

10,0

10,3

-7,0

3,5

6,2

Andre forretningstjenester

19,2

26,8

19,5

26,1

2,4

33,6

23,4

Øvrige tjenester

3,1

3,1

3,1

3,1

-1,5

-0,9

11,6READ ALSO  Erhvervenes forventninger holder niveauet