Via DR Penge

Det kan være stærkt ubehageligt at modtage regninger og rykkere.

Især hvis du ikke mener at have købt eller bestilt det, der skal betales for.

Men som DR’s forbrugerprogram, Kontant, i dag kan fortælle, er det sket for adskillige forbrugere, der føler sig snydt og uretfærdigt behandlet.

Og når de forsøger at få virksomhedernes dokumentation for, at der er indgået en aftale, bliver de spist af med endeløse søforklaringer, der efterlader forbrugerne fortumlede og magtesløse.

Det skal du gøre

1: Kontakt virksomheden og lav en indsigelse, hvor du gør det klart, at du ikke har indgået en aftale om et abonnement, og at du ikke har tænkt dig at betale det.

Sørg også for at afmelde abonnementet skriftligt og gem kopier af alle skriftlige henvendelser som dokumentation.

2: Hvis du ikke mener, du har accepteret en handelsaftale, kan du bede om at få udleveret lydfilen af din og sælgers samtale, så du kan bevise, at der ikke er indgået en aftale. Som udgangspunkt er det virksomheden, der skal bevise, at der er indgået en aftale, og i den forbindelse er lydfilen deres bevis.

Søren Sandfeld Jacobsen, der er professor i medie- og informationsret, mener ikke, at der ifølge loven bør være problemer med at få filen udleveret.

– Hvis en virksomhed ligger inde med en lydfil af mig, så er det behandling af persondata, og så har jeg ret til at få udleveret den lydfil, siger han.

Han mener dog, at denne ret kan bortfalde, hvis der er et hensyn at tage til sælgeren, som vægter højere end hensynet til behandlingen af din persondata. Dette kan være tilfældet, hvis sælgeren har handlet på egen hånd uden om de instrukser, han har fået af sin arbejdsgiver.

READ ALSO  The 65 Dividend Aristocrats Ranked By Quality Score

– Der kan være nogle hensyn, som kan veje ind i det, fordi der så pludselig er tale om nogle følsomme data om medarbejderen, som i sidste ende måske kan føre til medarbejderens opsigelse, siger Søren Sandfeld Jacobsen.

Han tilføjer, at hvis dette er virksomhedens begrundelse for, at du ikke kan få udleveret lydfilen, og du mener, at sælgeren har løjet eller har gjort noget andet strafbart, kan du overgive sagen til politiet eller Datatilsynet. De har udvidede beføjelser i forhold til at gå videre med sagen, og måske kan de i denne proces få udleveret lydfilen.

3: Kontakt de relevante myndigheder. Forbrugerombudsmanden modtager jævnligt klager fra forbrugere, og hvis der er nok, der sidder i samme problemstilling som dig, kan de vælge at tage sagen op.

Kommer du over et minimumsbeløb på 1050 kr. (for tøj og sko er grænsen 680 kr.), kan du tage sagen videre til Center for Klageløsning, som tager et gebyr på 100 kr.

Hvis ikke Center for Klageløsning kan løse problemet mellem dig og forhandleren, kan du oprette en sag hos Forbrugerklagenævnet. Her er gebyret på 400 kr., som du dog får refunderet, hvis du får medhold i din klage.

Er der ikke tale om en dansk virksomhed, kan du klage til Forbruger Europa, såfremt virksomheden har adresse i et andet EU-land, Island eller Norge.

Lad dig ikke skræmme af inkasso

Hvis forhandleren sender dig videre til inkasso, skal du ikke lade dig skræmme.

READ ALSO  Tanzania’s ‘bulldozer’ Magufuli seeks second term as opposition cries foul

Du skal derimod skrive til inkassofirmaet og forklare din side af sagen, og gøre det klart, at du gerne vil bestride kravet, da forhandleren så skal kunne dokumentere, at der har været en handelsaftale.

Husk at gemme kopier af dine skriftlige henvendelser, så du har dokumentation for, at du har klaget.

Hvis du klager til inkassoselskabet, kan forhandleren ikke anmelde dig til et kreditoplysningsbureau, i daglig tale RKI eller Ribers. Efter din klage skal sagen nemlig først forbi en domstol, som skal bedømme, om der har været en handelsaftale, og om du derfor er forpligtet til at betale.