SF via Facebook

Grønt håb 📗 🌱

Pia Olsen Dyhr har skrevet en bog om, hvad der giver hende håb om at vi når at tøjle klodens klima- og miljøproblemer.

For der er håb, selvom det indimellem kan se sort ud!

Et lille konkret eksempel – den første havvindmøllepark blev opstillet i 1991 ud for Lolland. I starten af 90'erne udgjorde vindenergi en forsvindende lille andel af det danske elforbrug. I 2009 kunne vi dække 19% af vores forbrug og i dag er vi nået op over 40%.

Det går ikke hurtigt nok, men det er vigtigt, at vi holder fast i, at det går fremad og at vi så småt har de løsninger der skal til for at vende udviklingen.

Download bogen på www.SF.dk/haab
READ ALSO  Four Iranians on trial in Belgium over suspected France bomb plot in European first