Grete og jeg er ikke enige om alt. Men vi kan samles om, at vi skal have flere sygeplejersker. Nu får Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd ordet👇🏼

Tak for ordet, Mette, og for at jeg kan få lov at tale til alle dine følgere.

Først vil jeg sige, at det er glædeligt, at regeringen har lyttet til sygeplejerskernes nødråb. Det er på høje tid, at der bliver opnormeret på sygehusene, og der er i høj grad brug for flere kolleger til de sygeplejersker, der har alt for travlt. Lige nu er arbejdspresset simpelthen så stort, at det tager alt for meget tid fra patienterne og ødelægger arbejdsglæden for mange sygeplejersker.

Derfor glæder jeg mig over, at Mette forholder sig til problemet som statsminister og vil sætte øremærkede penge af i Finansloven til på sigt at ansætte 1.000 flere sygeplejersker. Det er en vigtig start på at løse problemet med underbemanding. Det løser ikke alle problemer i sundhedsvæsenet, men det er et godt skridt i den rigtige retning.

Men før regeringens forslag kan blive til virkelighed, skal der samles flertal for det i den endelige finanslov – og det håber jeg selvfølgelig, at der kan. Derefter har vi sammen med regeringen en positiv udfordring i at rent faktisk finde de 1000 sygeplejersker, der med det her forslag vil være penge til at ansætte. Vi har en række konkrete forslag i Dansk Sygeplejeråd, som vi gerne spiller ind med. Vi skal:

– Uddanne flere sygeplejersker, og gøre vilkårene under uddannelsen bedre.

– Forbedre arbejdsmiljøet via højere normeringer, så vi kan fastholde de allerede erfarne sygeplejersker

READ ALSO  ‘Poker turns woker’: Media promotes Dutch designer's gender-neutral playing cards, but critics see only jokers

– Fjerne tidskrævende regler, ved fx at give sygeplejersker et selvstændigt virksomhedsområde

– Skabe introforløb og mentorordninger for nyuddannede, så de ikke skræmmes væk

– Ret til fuldtid for sygeplejersker, der ønsker det

– Økonomisk incitament – sygeplejersker motiveres af gevinster i form af højere løn som alle andre

Hvis vi lykkes med alle de tiltag, så har vi et godt grundlag for at genopbygge sundhedsvæsenet og igen sætte kvalitet og patienten i centrum, efter en lang årrække med nedskæringer og besparelser.
Mette Frederiksen via Facebook