Numbers & Statistics

Globaliseringen påvirker mål for lønkonkurrenceevne

By  | 

Via Nationalbanken

Globaliseringen påvirker mål for lønkonkurrenceevne

Analyse – December 2019 – Nr. 27

Forfattere Pedersen, Erik Haller; Schmith, Adrian Michael Bay; Sørensen, Rasmus Rold
Emne Produktivitet og konkurrenceevne; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse
Type Analyse
Årstal 2019
Offentligjort den 16. december 2019


Danske virksomheder får i stigende grad forarbejdet varer i udlandet, som afsættes direkte derfra. Det afspejler øget specialisering og en udvidelse af kapaciteten. At virksomhederne spreder produktionen afkobler imidlertid delvist opgørelsen af dansk værdiskabelse fra anvendelsen af dansk arbejdskraft. Det udfordrer mål for lønkonkurrenceevne, som derfor i denne analyse korrigeres for danske virksomheders aktivitet i udlandet. Det nuancerer billedet af konkurrenceevnen ved fysisk produktion i Danmark.Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

READ ALSO  IMF Executive Board Concludes 2019 Article IV Consultation with the Republic of North Macedonia