Venstre via Facebook

Giv et like til vores nye medlemmer af Folketinget, som fredag har skrevet under på, at de vil efterleve Grundloven 👍
READ ALSO  Why Does Barr Let Wray Lie and Flout the Law?