Lars Seier Christensen via Facebook

“Det er en vej, der ikke accepterer tvivl, kritik og spørgsmål og dermed gør det umuligt at blive klogere. Et frygtdrevet angreb på Vestens liberal-demokratiske værdier, hvis vi ikke indser, at disse værdier netop er grundlag for, at vi overhovedet har kunnet ændre vores del af verden til det bedre gennem tvivl, kritik og spørgsmål.Som beskrevet i Rune Lykkebergs bog ”Vesten mod Vesten” vil vi ikke have en chance for at gøre det bedre – heller ikke klima-, miljø- og naturindsatsen – uden det liberale demokratis vilje til at lade tvivl, kritik, spørgsmål og second opinions komme til orde.”

Der er mange, der er grebet af en helt ubegribelig panik over klimaet, der overhovedet ikke bunder i virkeligheden eller historiske observationer.

At vi har “11 år igen” til at træffe beslutninger er en absurd påstand, der er komplet ansvarsløs ifht hvad man vil bruge den til – radikale omlægninger af økonomien og indskrænkelse af frihedsrettigheder.

Herudover er den helt og aldeles uvidenskabelig. Jorden har også i nyere tid været væsentligt varmere end forudsigelserne for år 2100, uden at indlandsisen smeltede og uden negative konsekvenser for menneskeheden. CO2 indholdet i atmosfæren har været mange multipler højere end nu, uden at det førte til uoprettelige temperaturstigninger. Og rationelt set så vil et noget højere temperaturniveau og et højere CO2 indhold i atmosfæren have samlet set positive effekter for menneskeheden, herunder også væsentligt bedre forudsætninger for landbrugsproduktion og dermed flere fødevarer til en jævnt voksende global befolkning.

Hysteriet er forhåbentlig nået en all time high og almindelige mennesker vil inden længe blive trætte af at gå rundt i en evig panikangst. Måske vil de også få lidt dårlig samvittighed over at skræmme livet af deres børn og forhindre verdens fattigste i at opleve velstandstigninger ligesom dem de selv har oplevet. Og måske vil de endda sætte sig bare lidt ind i tingenes reelle tilstand, som tiden går – medmindre ytringsfriheden og forskning på området bliver yderligere indskrænket.

READ ALSO  Macron says France passed peak of ‘second wave,’ vows to ease coronavirus lockdown for Christmas

Men når man oplever så megen irrationalitet gribe så mange mennesker, uden nogen egentlig grund, så må man også spørge – hvem er det, der har fordel af at skræmme folk så meget. Lad mig give et bud på det:

1. Politikere har fundet ud af, at stemmerne pt ligger i at overgå hinanden i fjollede og symbolske tiltag, uanset at de ikke har nogen effekt og er stjernedyre for danskerne. Og de allerfleste politikere er altid der, hvor stemmerne er. Ellers bliver de nemlig arbejdsløse.

2. Den grønne industri har stor fordel af at opretholde en situation af nær panik og enorm hast, så de kan få øgede statstilskud til middelalderlige projekter som vindenergi og andre nye urentable fantasiprojekter.

3. Venstrefløjen hader vækst og fremgang og elsker kontrol over mennesker. Og diverse afgifter er et glimrende redskab til at opnå begge mål. Intet områder lægger idag op til flere afgifter og mere mind control af borgerne end klimaområdet. Gamle venstrefløjsaktivister, der har prøvet alverdens andre skræmmekampagner i årenes løb, må juble over at det endeligt er lykkedes for dem virkelig at få fat i mainstream denne gang.

4, Forskere lever af bevillinger og lige nu er den sikre vej til generøse bevillinger at være “klimaforsker” med alarmistiske budskaber.

5. Stater har altid et vist totalitært islæt i sig og arbejder som i “1984” altid hen imod fuld kontrol med hvem, der må ytre sig om hvad. Det er så irriterende, når folk siger grimme ting om parnasset og dets prioriteter. Derfor stiger kravet om indskrænkning af ytringsfriheden løbende – ingen “hate speech”, ingen fremmed indblanding, ingen klimakritik, ingen kritik af overstatslige institutioner. Men hvem er det lige, der skal varetage disse vurderinger af, hvad der er tilladt og hvad der er “samfundsskadeligt”?

READ ALSO  2 women injured in Swiss department store attack, police ‘haven’t ruled out terrorism’

Altdominerende sociale medier som Facebook har allerede tusinder af medarbejdere, der begrænser ytringsfriheden på mange forskellige områder – helt arbitrært efter deres egne vurderinger og preferencer.

Det hele er utroligt gennemskueligt, men det gør det ikke mindre farligt. Derfor er der rigtig god grund at hjælpe med at udbrede de få alternative stemmer, der forsøger at få blot en smule realisme og rationalitet ind i debatten. Artiklen her er et efterhånden sjældent eksempel på det.

Geolog: Klimakrisen er stærkt overdrevet

Klimasagen rummer alle de elementer, der normalt karakteriserer de mest ortodoks-konservative dele af store religioner, skriver geolog