Via Danmarks Statistik

Lægebesøg mv. 2018

Der er geografiske forskelle i andelen af borgere mellem 30-59 år, der havde kontakt til almen læge i 2018. Færrest besøgte lægen i Bornholms Kommune, hvor 74,7 pct. af de 30-59-årige borgere var i kontakt med lægen i 2018, mens flest borgere havde kontakt med lægen i Skive Kommune med 85,8 pct. I Skive havde borgerne i gennemsnit 7,2 kontakter til lægen i 2018, mens borgerne på Bornholm i gennemsnit havde 6,2 kontakter. Kontakt til almen læge dækker både fysiske besøg, e-kommunikation og telefonkonsultationer.

Andel af 30-59-årige med kontakt til almen læge. 2018Kilde: Beregnet på baggrund af statistikbanktabellerne SYGP1 og FOLK1A.

Enlige uden børn går mindst til lægen

Færre enlige uden børn havde kontakt med almen læge i 2018 end enlige med børn, der oftere havde mindst 1 kontakt til almen læge. 76,8 pct. af de 30-59-årige enlige uden børn havde kontakt med almen læge i løbet af 2018, mens det gjaldt 90,7 pct. af de enlige med børn. Der er ikke samme forskel mellem par med og uden hjemmeboende børn. 84,3 pct. af de 30-59-årige par uden hjemmeboende børn var i kontakt med almen læge og stort set samme andel gjaldt for par med hjemmeboende børn.

Kvinder går oftere til lægen

90,4 pct. af de 30-59-årige kvinder var i kontakt med almen læge i 2018, mens 76,0 pct. af mændene i samme aldersgruppe havde en tilsvarende kontakt. Kvinderne i aldersgruppen havde i gennemsnit 8,2 kontakter til almen læge, hvilket er 74 pct. flere kontakter end mænd i samme aldersgruppe. Kvinder står for 60 pct. af alle kontakter til almen læge.

30-59-årige med kontakt og gennemsnitligt antal kontakter til almen læge. 2018

Kilde: Statistikbanktabel SYGFAM.

60,6 mio. kontakter med læger, speciallæger, tandlæger mv.

I 2018 var der i forhold til året før et uændret antal kontakter til almen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut mv. – i alt havde 5,3 mio. personer tilsammen 60,6 mio. kontakter. De offentlige udgifter (eksklusive medicintilskud mv.) var 15,4 mia. kr. – en stigning på 1,1 pct. i forhold til året før.

Til almen praktiserende læge var der 40,9 mio. kontakter i 2018, hvilket er en stigning på 0,1 pct. i forhold til året før. I 2018 var der 6,2 pct. flere e-kommunika-tioner og 10,9 pct. flere hjemmebesøg fra almen læge end året før. I samme periode faldt antallet af telefonkonsultationer med 6,1 pct.

Anm: I lægebesøg mv. indgår almen læge, speciallæge, tandlæge mv.
Kilde: Statistikbanktabellerne SYGK1, SYGP1 og SYGU1.