Via Danmarks Statistik

Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2018

Detailsalget af økologiske varer steg 14 pct. på ét år og udgjorde 12,9 mia. kr. i 2018 mod 11,3 mia. kr. i 2017. Frugt og grønt udgjorde alene 38 pct. af den samlede stigning. Økologisk is og margarine er blandt højdespringerne i de mindre varegrupper.

Detailomsætningen af økologiske fødevarerKilde: www.statistikbanken.dk/OEKO3.

Mere økologisk is i fryseren

Detailomsætningen af økologisk is og anden dessert steg fra 60 mio. kr. i 2017 til 152 mio. kr. i 2018. Omsætningen af sukker, syltetøj, chokolade, slik, is o.l. udgjorde som helhed 509 mio. kr. En anden vare, der oplevede stor stigning, er økologisk margarine, som steg fra knapt 6 mio. kr. i 2017 til 21 mio. kr. i 2018; altså næsten en firedobling. Margarine har dog stadig en lille omsætning, sammenlignet med økologiske smør og blandingsprodukter, som steg med 15 pct., fra 303 mio. kr. i 2017 til 350 mio. kr. i 2018.

Grøntsager steg mere end frugt

Frugt og grønt har konsolideret sig som den største økologiske varegruppe med 4,3 mia. kr. i 2018 foran mejerivarerne mælk, ost og æg, der havde et salg på 3,4 mia. kr. Blandt frugt og grønt udgjorde grøntsager ca. to tredjedele med 2,8 mia. kr. og frugt de resterende 1,5 mia. kr. Salget af økologiske grøntsager steg med 18 pct. fra 2017 til 2018 og økologisk frugt med 11 pct.

Den samlede detailomsætning af økologisk frugt og grønt er mere end tredoblet på seks år fra 1,3 mia. kr. i 2012 til 4,3 mia. kr. i 2018. Det økologiske areal med ‘gartneriafgrøder’ (primært frugt og grøntsager) steg fra 2.500 hektar til 4.600 hektar i samme periode og udgør nu 22,5 pct. af det samlede areal af gartneriafgrøder mod 12,9 pct. i 2012. Importen af økologisk frugt og grønt steg fra 0,5 mia. kr. i 2012 til 1,5 mia. kr. i 2017. Udover detailhandlen, er foodservice (storkøkkener mv.) en stor aftager af økologiske fødevarer.

READ ALSO  Policy Tools in Times of Financial Stress – IMF Blog

Salgsværdien af økologiske fødevarer estimeres til 12 pct. af det samlede salg af fødevarer i 2018. Andelen i 2017 blev estimeret til 13 pct. Der kan ikke umiddelbart sammenlignes mellem de to år, da beregningsgrundlaget er ændret fra og med 2018. Det må antages, at faldet mellem de to andele alene skyldes skift i metode og ikke er et udtryk for reelt fald i den økologiske andel.

Andele fra og med 2018 vurderes at være mere præcise end tidligere offentliggjorte tal, da samlet omsætning nu indhentes direkte fra respondenterne (se mere i statistikdokumentationen).

Detailomsætningen af økologiske fødevarer

2016

20171

2018

2016

20171

2018

tons

1.000kr.

Omsætning i alt

334900

392648

439375

8671846

11325123

12864889

Ris, brød, pasta, mel, gryn, kager

38660

43435

46950

1003584

1179240

1296253

Kød, pålæg, indmad

6808

7704

8860

655153

932345

1036926

Fisk, skaldyr

168

397

390

42379

88863

93245

Mælk, ost, æg2

162987

171690

187493

2574870

3008446

3368861

Fedtstoffer, madolier3

5184

5267

6464

366168

456302

540246

Frugt

33167

41484

48286

1018700

1336540

1486078

Grøntsager

58212

84795

95816

1503106

2351639

2785182

Sukker, syltetøj, chokolade, slik, is o.l.

6152

6425

8186

338461

397526

508850

Krydderier, suppeterninger o.l.

4740

6368

7290

366633

538248

567063

Kaffe, te, kakao o.l.

2246

2579

2576

301830

373042

385236

Juice, frugtsaft o.l.

10209

13793

17367

222294

293065

366511

Vin, spiritus, øl o.l.

6367

8712

9698

278667

369865

430437