Fremmedkrigere udgør en alvorlig trussel mod Danmarks sikkerhed. Det er folk, som har vendt Danmark ryggen, og som kæmper en formørket kamp mod alt, hvad vi gennem generationer har kæmpet for at opnå: Demokrati, kvinders ligeværd, minoriteters rettigheder og frihed til at tro på det, man vil.

Det vil jeg ikke acceptere. Og jeg kan ikke sige det klart nok: De, som rejser ud af Danmark for at kæmpe for Islamisk Stat eller andre terrororganisationer, vender os og Danmark ryggen.

Først og fremmest skal terrordømte personer markant længere tid i fængsel. Vi vil også give politiet nye redskaber til at forebygge og afværge terror. Det gør vi ved at give mulighed for, at terrordømte og fremmedkrigere kan idømmes et kontakt- og opholdsforbud. Det betyder, at fremmedkrigere og terrordømte kan få forbud mod at opholde sig og være i nærmere bestemte steder. Samtidig kan de forbydes at have kontakt med andre terrordømte.

Og vi vil gøre mere for, at børn ikke skal vokse op i radikaliserede, ekstreme miljøer. De skal have en tryg og god barndom ved voksne, der er deres ansvar bevidst. Vi vil derfor bl.a. undersøge muligheden for at tvangsfjerne børn, der vokser op hos radikaliserede forældre, bl.a. fremmedkrigere.

Initiativerne kommer oven i de tiltag, vi allerede har gennemført – nu håber jeg, at Folketinget vil bakke op om regeringens initiativer.
Mette Frederiksen via Facebook

READ ALSO  Senior Iranian commander killed in drone strike on his car near Iraqi-Syrian border – reports