Politics

Fraværsreglerne i gymnasiet skal ændres

By  | 


En forsinket bus, en punkteret cykel og blot et enkelt minuts forsinkelse tvinger i dag lærere til at give elever fravær, som var de slet ikke mødt op. Dette er udtryk for unødvendig kontrol og har suget arbejdsglæden væk fra lærerne, mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun vil derfor mødes med leder-, lærer- og elevrepræsentanter for at drøfte, hvordan reglerne kan ændres, så tilliden til lærernes faglige vurdering bliver genskabt.

”Vi skal have fornuften tilbage. Der har henover de sidste år været en ærgerlig tendens til, at vi fra centralt holdt har blandet os unødigt meget i, hvordan der drives skole rundt om i landet. Et godt eksempel er den tidligere regerings rigide og restriktive fraværsregler i gymnasiet. Jeg tror ganske enkelt ikke, at de bedste til at lave fornuftige fraværsregler er politikere på Christiansborg,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Jeg tror ganske enkelt ikke, at de bedste til at lave fornuftige fraværsregler er politikere på Christiansborg.

– Pernille Rosenkrantz-Theil

Det var tidligere undervisningsminister, Merete Riisager, der i oktober 2018 lancerede en ny fraværsbekendtgørelse for de gymnasiale uddannelser. Med de nye fraværsregler bliver al forsinkelse fra undervisningen registreret som 100 procents fravær, og det er et krav, at skolerne offentliggør deres samlede fraværstal på skolens hjemmeside og fastsætter et årligt måltal for nedbringelse af fraværet.

Pernille Rosenkrantz-Theil inviterer snarest leder-, lærer- og elevrepræsentanter ind til møde i ministeriet.

Via Undervisningsministeriet

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret

READ ALSO  To år og over en halv million underskrifter. Har borgerforslag pustet liv i demokratiet?