Via Danmarks Statistik

Tilgang og afgang fra uddannelsesgrupper 2018/2019

Gruppen af erhvervsuddannelser har det absolut største frafald, når man sammenligner med de andre erhvervskompetencegivende uddannelsesgrupper. I 2014 startede 50.000 elever på erhvervsuddannelserne. Fem år efter havde 43 pct. valgt at afbryde deres uddannelse fra denne uddannelsesgruppe. 8 pct. var stadig i gang, mens 49 pct. havde fuldført deres uddannelse. I den modsatte ende af skalaen havde gruppen af lange videregående uddannelser kun et frafald på 12 pct. blandt de 24.000, der startede i 2014, mens 87 pct. havde fuldført deres uddannelse. Grupperne af bacheloruddannelser og korte og mellemlange videregående uddannelser minder om hinanden. Omtrent 70 pct. havde fuldført deres uddannelse på bachelor, korte og mellemlange videregående uddannelser, og mellem 22 og 29 pct. var faldet fra i uddannelsesgruppen.

Uddannelsesstatus i gruppen fem år efter studiestart. Årgang 2014Kilde: www.statistikbanken.dk/genmf10.

Frafaldet stiger fortsat på erhvervsuddannelserne

Erhvervsuddannelserne har også det største frafald efter første år, når man ser hvor mange, der har valgt at afbryde deres uddannelse fra gruppen, og dette frafald er stigende. Siden 2014 er det steget med 2 procentpoint fra 17 pct. for 2014-årgangen til 19 pct. for 2018-årgangen. Gruppen af lange videregående uddannelser har det laveste frafald på 4 pct. i 2018 og har ligget meget stabilt i perioden.

De eneste grupper, der har haft et fald i frafaldet i samme periode, er gruppen af korte videregående uddannelser og gruppen af bacheloruddannelser. Der er et fald på 1 procentpoint for begge grupper, således at det nu er nede på 16 pct. for gruppen af korte videregående uddannelser og 11 pct. for gruppen af bacheloruddannelser.

Andel der er faldet fra inden for første år efter studiestartKilde: www.statistikbanken.dk/genmf10.

Afbrud sker tidligt på de korte videregående uddannelser

READ ALSO  BNP har indhentet noget af det tabte

Især på de korte videregående uddannelser sker frafaldet fra uddannelsesgruppen hurtigt. Her skete 60 pct. af frafaldet på 2014-årgangen i løbet af første år. Gruppen af erhvervskompetencegivende uddannelser, der havde den laveste andel af det samlede frafald inden for første år, er gruppen af lange videregående uddannelser, hvor 33 pct. af frafaldet lå der. Hos erhvervsuddannelserne var førsteårs frafaldet 38 pct. ud af det samlede frafald.

Frafald fra uddannelsesgruppen inden for et og fem år. Årgang 2014Kilde: www.statistikbanken.dk/genmf10.