Via DR Penge

Kunderne var de store tabere, da en indkøbsforening for fotohandlere i årene 2008 til 2013 koordinerede priser på salg af kameraer og tilbehør.

Nu falder forbrugermyndighedernes hammer, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Indkøbsforeningen, Team DS, der blandt andet omfatter kæderne Photocare og Japan Photo, modtager en bøde på 1,3 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven.

Også en ledende medarbejder straffes i sagen.

– Samtidig har en ledende medarbejder hos Team DS accepteret at betale en bøde på 100.000 kroner, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Skulle holde salgspriserne oppe

Millionbøden kommer, efter at konkurrencerådet i december 2017 afgjorde, at Team DS havde koordineret priser og udvekslet informationer på markedet for detailsalg af kameraer og tilbehør, skriver styrelsen.

Det er sket i perioden marts 2008 til august 2013.

Sådan lyder sigtelsen:

  • Team DS sigtes for overtrædelse af konkurrenceloven ved i perioden fra marts 2008 til august 2013 forsætligt eller groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet Team DS, der indkøber kameraer og tilbehør samt videresælger det til sine medlemmer, koordinerede priser og udvekslede informationer på markedet for detailsalg af kameraer og tilbehør hertil i Danmark.

  • Konkurrencelovens paragraf: § 23, stk. 1, nr. 1 og 14,jf. stk. 4, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 3, og EUF-traktatens artikel 101, stk. 1.

  • Kilde: Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

– Indkøbsforeningen instruerede sine medlemmer i at holde salgspriserne oppe. Medlemmerne er konkurrenter, så indkøbsforeningens adfærd er ulovlig og har ført til, at forbrugere har betalt for meget for deres fotoudstyr, siger han.

Medlemmer er kendte kæder

Langt de fleste af indkøbsforeningens medlemmer er med i Photocare-kæden. Resten er enten selvstændige fotohandlere eller medlemmer af kapitalkæden Japan Photo, skriver styrelsen.

Tidligere har indkøbsforeningen været en god forretning, og i 2016 havde foreningen et bruttoresultat på næsten 5,8 millioner kroner.

Men på det seneste det gået ned af bakke for foreningen. I de to seneste regnskaber fra 2017 og 2018 er resultatet faldet til henholdvis 4,9 millioner og 4,5 millioner.

Resultatatet før skat er på samme måde faldet fra 1,4 millioner kroner i 2016 til henholdvis 399.000 kroner i 2017 – og senest til 142.000 kroner i 2018.

– Ved fastsættelsen af størrelsen af foreningens bøde er der lagt særlig vægt på foreningens betalingsevne og soliditet, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.