Via Danmarks Statistik

Ledige stillinger 4. kvt. 2019

I fjerde kvartal 2019 var der 37.200 ledige stillinger i den private sektor, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er 1.200 mere end kvartalet før. Det er det højeste niveau af ledige stillinger siden statistikkens start i 2010. Andelen af ledige stillinger var 2,1 pct., hvilket er en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til kvartalet før. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. I samme periode steg AKU-ledigheden med 0,1 procentpoint til 5,2 pct. ledige ud af arbejdsstyrken ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU). Sammenhængen mellem andelen af ledige stillinger og AKU-ledigheden er illustreret i nedenstående Beveridge-kurve.

Beveridge-kurve for sammenhængen mellem AKU-ledighed og andel ledige stillinger, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03 og aku101k.

Konjunkturforbedring afløst af mere mudret billede

Afstanden fra Beveridge-kurven til koordinatsystemets nulpunkt (0,0) viser, hvor effektivt stillingerne bliver besat, mens bevægelser langs kurven (i nordvestlig hhv. sydøstlig retning) er udtryk for konjunkturændringer. Fra 2012 og frem til andet halvår af 2018 har der overordnet set været en konjunkturforbedring, så andelen af ledige stillinger er øget samtidig med, at ledigheden er faldet. Herefter har billedet været lidt mere “mudret”. I fjerde kvartal 2019 ligger såvel AKU-ledigheden som andelen af ledige stillinger 0,1 procentpoint højere end i andet og tredje kvartal 2019.

Antal af ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Stigning i både bygge og anlæg samt information og kommunikation

Branchen bygge og anlæg havde den største årlige stigning i andelen af ledige stillinger. Andelen steg med 0,4 procentpoint til en andel på 2,3 pct. Eneste anden branche med en stigning i andelen af ledige stillinger var information og kommunikation, hvor andelen steg med 0,3 procentpoint til 3,7 pct. Dermed havde branchen også klart den højeste andel af ledige stillinger. Eneste branche med en nedgang i andelen af ledige stillinger var erhvervsservice, hvor andelen faldt med 0,1 procentpoint til 2,5 pct. ledige stillinger. De øvrige brancher handel og transport mv., industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed samt finansiering, forsikring og ejendomshandel havde en uændret andel af ledige stillinger på hhv. 1,6, 1,5 og 1,3 pct. Dermed havde branchen finansiering, forsikring og ejendomshandel den laveste andel af ledige stillinger.

De mindste arbejdssteder havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger

På de mindste arbejdssteder med under ti ansatte var der en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,3 procentpoint i forhold til året før. De havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger på 2,5 pct. Arbejdssteder med 10-49 ansatte havde en uændret andel af ledige stillinger på 1,9 pct. Største fald i andelen af ledige stillinger havde arbejdssteder med 50-99 ansatte. Her faldt andelen med 0,2 procentpoint til 1,4 pct. Dette er også det laveste niveau af ledige stillinger i forhold til arbejdsstederne størrelse. For de største arbejdssteder – med over 100 ansatte – faldt andelen med 0,1 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 1,6 pct.

READ ALSO  Remarks by Managing Director on Green Recovery at CELAC

Andelen af ledige stillinger steg kun i Region Syddanmark

Eneste region med en stigning i andelen af ledige stillinger, var Region Syddanmark, hvor andelen steg med 0,1 procentpoint til 1,6 pct. siden samme kvartal året før. Modsat var Region Midtjylland eneste region med et fald i andelen. Her faldt andelen af ledige stillinger med 0,2 procentpoint til 1,6 pct. De øvrige regioner, Hovedstaden, Sjælland samt Nordjylland, havde alle en uændret andel af ledige stillinger. Region Hovedstaden havde med en andel på 2,3 pct. fortsat den højeste andel af ledige stillinger. Region Sjælland havde en andel på 1,4 pct., mens Region Nordjylland havde en andel af ledige stillinger på 1,2 pct., hvilket er den laveste andel på tværs af regionerne.