Via Danmarks Statistik

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) april 2019

I april var der 1.950.100 personer med lønmodtagerjob i sektorgruppen virksomheder og organisationer, som omfatter den private sektor og offentlige virksomheder. Det er 3.600 flere lønmodtagere siden marts, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. De seneste fem år er antallet af lønmodtagere i virksomheder og organisationer steget med 208.900 personer, hvilket svarer til en stigning på 12,0 pct. fra april 2014 til april 2019. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

1.100 flere lønmodtagere i offentlig forvaltning og service

Antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service steg med 1.100 personer fra marts til april, hvor 833.700 lønmodtagere var beskæftiget i sektorgruppen. Antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service har i modsætning til lønmodtagere i virksomheder og organisationer ligget nogenlunde stabilt de seneste fem år. Fra april 2014 til april 2019 er der kommet 5.700 flere lønmodtagere i offentlig forvaltning og service. Stigningen i begge sektorer betød en samlet stigning i antallet af lønmodtagere på 4.700 personer fra marts til april. Det er en stigning på 0,2 pct. og i alt havde 2.784.100 personer et lønmodtagerjob i april.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Tal for fuldtidsbeskæftigede i Statistikbanken

Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de reviderede tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i første kvartal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1872 med tal for både antal personer med lønmodtagerjob og antal lønmodtagerjob omregnet til fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalet.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2019*

Februar

Marts

April

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2776263

2779476

2784138

0,2

Offentlig forvaltning og service

832227

832607

833674

0,1

Virksomheder og organisationer1

1943695

1946517

1950138

0,2

Uoplyst sektor

341

352

326

..

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2019*

Februar

Marts

April

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2776263

2779476

2784138

0,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42303

42093

41905

-0,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

338765

339131

339129

0,0

Bygge og anlæg

166136

166840

167120

0,2

Handel og transport mv.

692641

693373

695631

0,3

Information og kommunikation mv.

108371

108824

109077

0,2

Finansiering og forsikring

82143

82335

82411

0,1

Ejendomshandel og udlejning

40310

40364

40477

0,3

Erhvervsservice

308625

308882

309239

0,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

877931

878774

880013

0,1

Kultur, fritid og anden service

118698

118507

118822

0,3

Uoplyst aktivitet

341

352

315

..

READ ALSO  Sustaining Financial Health during the COVID-19 and for the Road to Recovery