Via Danmarks Statistik

-0,2 %

Maj 2019 – maj 2020

Kerneinflationen i Danmark

(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)

+0,7 %

Maj 2019 – maj 2020

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks maj 2020

Inflationen i Danmark faldt fra minus 0,1 pct. i april til minus 0,2 pct. i maj. I EU faldt inflationen fra 0,7 pct. i april til 0,6 pct. i maj, mens den i euroområdet faldt fra 0,3 pct. til 0,1 pct. I både Danmark og EU er det i høj grad prisændringer på brændstof, tøj og fødevarer, der trækker inflationen ned i forhold til måneden før. Den danske kerneinflation (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) faldt til 0,7 pct. i maj 2020 mod 1,0 pct. i april 2020, mens kerneinflationen steg i både EU (fra 1,6 pct. til 1,7 pct.) og euroområdet (fra 1,1 pct. til 1,2 pct.). Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt

Inflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117.

Større usikkerhed under covid-19

Under covid-19 er usikkerheden for alle landes inflation større end normalt. Den større usikkerhed skyldes et større antal estimerede priser end normalt, da flere brancher har været lukket helt ned eller underlagt strenge begrænsninger. Yderligere information kan findes på ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/methodology.

Polen har den højeste inflation i EU

Polen havde den højeste inflation i EU i maj på 3,4 pct. Inflationen var lavest i Estland med minus 1,8 pct.

Inflationen i EU samt Island, Norge og Schweiz. Maj 2020Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117.

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)
 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, maj 20201

 

Inflation
 

 

Vægte 2020

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Apr.
2020

Maj
2020

 

 

 

 

 

 

pct.

EU27/EU282

1.000,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,7

0,6

Euroområdet

806,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,3

0,1

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

30,8

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

0,0

-0,2

Cypern

2,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-1,2

-1,4

Estland

1,8

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,9

-1,8

Finland

15,1

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,3

-0,1

Frankrig

162,8

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,4

0,4

Grækenland

17,9

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,9

-0,7

Irland

12,3

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

El, gas og andet brændsel

 

-0,3

-0,8

Italien

137,5

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,1

-0,3

Letland

2,2

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,1

-0,9

Litauen

4,1

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,9

0,2

Luxembourg

2,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,8

-1,6

Malta

0,9

 

Fødevarer

Tøj

 

1,1

0,9

Nederlandene

42,9

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,0

1,1

Portugal

18,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,1

-0,6

Slovakiet

6,3

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

2,1

2,1

Slovenien

3,3

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-1,3

-1,4

Spanien

94,8

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,7

-0,9

Tyskland

222,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,8

0,5

Østrig

28,0

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Drift af transportmidler

 

1,5

0,6

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

9,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

1,3

1,0

Danmark

12,8

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,1

-0,2

Kroatien

7,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

-0,1

-0,7

Polen

73,8

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

2,9

3,4

Rumænien

32,1

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

2,3

1,8

Sverige

23,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

-0,2

0,1

Tjekkiet

19,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

3,3

3,1

Ungarn

15,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

2,5

2,2

Europa uden
for EU-27

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

-0,1

0,9

Norge

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

0,6

1,1

Schweiz

 

Faktisk husleje

Drift af transportmidler

 

-1,0

-1,0

Storbritannien

 

 

0,8READ ALSO  Transcript of October 2020 Middle East and Central Asia Department Press Briefing