News

Fortsat fald i antallet af offentligt forsørgede

By  | 

Via Danmarks Statistik

Offentligt forsørgede, 16-64-årige (kvt.) 4. kvt. 2018

Fra tredje til fjerde kvartal 2018 faldt antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige eksklusive SU-modtagere med 6.800 personer til i alt 692.700, svarende til et fald på 1,0 pct. Antallet af offentligt forsørgede eksklusive SU-modtagere toppede i første kvartal 2010 og er siden faldet støt med i alt 151.700, svarende til 18,0 pct. Det seneste kvartal er antallet af SU-modtagere faldet med 500 til 321.400 i fjerde kvartal. Kvartalets beskedne fald i antallet af SU-modtagere følger efter et fald på 2.600 fra andet til tredje kvartal. Inden da lå antallet af SU-modtagere meget konstant omkring 325.000 personer siden starten af 2015. Samtlige personopgørelser i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede 16-64-årige, sæsonkorrigeret

Færre nettoledige

Fra tredje til fjerde kvartal er antallet af nettoledige faldet med 1.000 personer til i alt 85.300, hvilket svarer til et fald på 1,2 pct.

Færre i vejledning og opkvalificering i alt

Fra tredje til fjerde kvartal er antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt faldet med 1.700 personer, svarende til et fald på 6,0 pct.

Flere i fleksjob

Fra tredje til fjerde kvartal er antallet af personer i fleksjob steget med 1.300. Det skal dog bemærkes, at fuldtidstallet for personer i fleksjob beregnes uden reduktion i forhold til det præcise timetal, de har arbejdet, se note 1 til tabellen.

Stadig færre på efterløn

Fra tredje til fjerde kvartal er antallet af personer på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet faldet med 3.800 personer til 245.100. Faldet skyldes, at der i fjerde kvartal var 100 færre på førtidspension, 3.500 færre på efterløn og 100 færre på fleksydelse i forhold til tredje kvartal.

Færre passive modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse

Fra tredje til fjerde kvartal er antallet af personer på kontanthjælp, som hverken er i aktivering eller ledige, faldet med 600 personer, mens det tilsvarende antal på integrationsydelse er faldet med 100 personer.

Offentligt forsørgede, 16-64-årige, sæsonkorrigeret

 

2017

2018

Ændring
3. kvt. 2018

Ændring
4. kvt 2017

 

4. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

– 4. kvt. 2018

– 4. kvt. 2018

 

fuldtidsmodtagere

pct.

I alt uden SU-modtagere

719307

699536

692701

-1,0

-3,7

Nettoledige i alt

90592

86342

85300

-1,2

-5,8

Ledige dagpengemodtagere

70667

69262

68393

-1,3

-3,2

Ledige kontanthjælpsmodtagere

19925

17080

16908

-1,0

-15,1

Feriedagpenge

5019

5200

4461

-14,2

-11,1

Vejledning og opkvalificering i alt

32859

28835

27091

-6,0

-17,6

Vejledning og opkvalificering (d)

3510

3623

3701

2,2

5,4

Vejledning og opkvalificering (k)

28438

24251

22585

-6,9

-20,6

Jobrettet uddannelse (d) 

910

961

804

-16,3

-11,6

Støttet beskæftigelse i alt

95245

96950

97820

0,9

2,7

Virksomhedspraktik(d)

3322

3287

3375

2,7

1,6

Virksomhedspraktik(k)

15632

14971

14506

-3,1

-7,2

Nytteindsats (k)

1327

968

1105

14,2

-16,7

Ansættelse med løntilskud (d)

2255

2045

2008

-1,8

-11,0

Ansættelse med løntilskud (k)

3420

3102

2906

-6,3

-15,0

Jobrotation (d)

455

219

358

63,5

-21,3

Jobrotation (k)

78

47

84

78,7

7,7

Fleksjob1

64502

68280

69532

1,8

7,8

Skånejob1

4255

4030

3945

-2,1

-7,3

Barselsdagpenge i alt2

48909

50465

50186

-0,6

2,6

Tilbagetrækning i alt

261687

248905

245133

-1,5

-6,3

Førtidspension

201211

198831

198717

-0,1

-1,2

Efterløn

56655

47082

43551

-7,5

-23,1

Fleksydelse

3821

2991

2866

-4,2

-25,0

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

184996

182840

182711

-0,1

-1,2

Kontanthjælpsmodtagere3

76335

72430

71851

-0,8

-5,9

Integrationsydelse4

5852

5252

5148

-2,0

-12,0

Revalideringsydelse

1157

1044

1027

-1,6

-11,2

Ledighedsydelse

13635

13763

13785

0,2

1,1

Sygedagpenge mv.2, 5

53248

53034

53358

0,6

0,2

Ressourceforløb

18688

19953

20015

0,3

7,1

Jobafklaringsforløb

16082

17364

17526

0,9

9,0

SU-modtagere

325269

321901

321414

-0,2

-1,2

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælps-berettigede personer i aktivering, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes aktiverede personer, der modtager uddannelseshjælp, kontantydelse, sygedagpenge, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse.

1
2

Dette gøres i henhold til det forventede opdateringsefterslæb. For 4. kvt. 2018 er barselsdagpengemodtagerne blevet opjusteret med 5 pct., mens sygedagpengemodtagerne er blevet opjusteret med 1 pct. inden sæsonkorrektion.
3
4
5


Print Friendly, PDF & Email
READ ALSO  Retirees face financial ruin as coronavirus slashes share dividends

Latest from finanz.dk