Via Danmarks Statistik

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 2. kvt. 2019

I juni var der 123.000 modtagere af kontanthjælpsydelser i alt. Det er et fald på 600 modtagere, svarende til 0,5 pct., i forhold til måneden før. Siden starten af 2016 har antallet af kontanthjælpsmodtagere været jævnt faldende med gennemsnitlige månedlige fald på omkring 1.200 modtagere. De tal, som omtales i artiklen, er korrigeret for normale sæsonudsving.

Kontanthjælpsydelser i alt, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01.

Fald i kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

Fra maj til juni faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere begge med 200 til hhv. 70.400 og 35.100, mens antallet af integrationsydelsesmodtagere uændret var 14.100. I løbet af det seneste år er antallet af integrationsydelsesmodtagere faldet med 22,6 pct. svarende til 4.100 personer.

Uændret antal jobparate ydelsesmodtagere

Antallet af jobparate ydelsesmodtagere var i juni 27.100, hvilket er uændret fra maj til juni. I løbet af det seneste år er antallet af jobparate ydelsesmodtagere faldet med 6.100, svarende til et fald på 18,3 pct. Jobparate er her opgjort inklusive de åbenlyst uddannelsesparate. Begge grupper er vurderet til at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme og er samtidig de ydelsesmodtagere, som indgår i den registerbaserede bruttoledighed.

Fald for begge køn og for samtlige aldersgrupper

Fra maj til juni faldt antallet af kvinder på kontanthjælpsydelser med 0,6 pct., mens antallet af mænd faldt med 0,4 pct. I løbet af det seneste år er antallet for begge køn faldet med 6.000 personer. Fra maj til juni faldt antallet af 16-24-årige på kontanthjælpsydelser med 0,3 pct., mens antallet af 25-39-årige og 40-64-årige faldt med hhv. 0,5 og 0,6 pct.

READ ALSO  Biden is only the second Catholic president, but nearly all have been Christians

Kontanthjælpsydelser efter ydelse, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

2018

2019

Ændring

Juni

April

Maj

Juni

Maj 2019
– juni 2019

Juni 2018
– juni 2019

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

135,0

124,7

123,6

123,0

-0,5

-8,9

Ydelsestype

Kontanthjælp

75,8

71,0

70,6

70,4

-0,3

-7,2

Uddannelseshjælp

36,4

35,5

35,3

35,1

-0,6

-3,6

Integrationsydelse mv.

18,2

14,4

14,1

14,1

-0,4

-22,6

Løntilskud

0,3

0,4

0,4

0,4

8,1

34,9

Forrevalidering

0,6

0,4

0,4

0,4

-3,2

-27,9

Revalideringsydelse

4,3

3,7

3,6

3,6

-1,1

-16,0

Visitationskategori

Jobparat1

33,2

27,6

27,1

27,1

-0,1

-18,3

Aktivitetsparat2

101,8

97,1

96,5

95,9

-0,6

-5,9

Køn

Mænd

68,6

63,4

62,8

62,6

-0,4

-8,8

Kvinder

66,4

61,3

60,8

60,4

-0,6

-9,1

Alder

16-24 år

27,7

26,1

25,8

25,7

-0,3

-6,9

25-39 år

50,8

46,5

46,1

45,9

-0,5

-9,6

40-64 år

56,6

52,1

51,7

51,4

-0,6

-9,3

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned, mens han eller hun kun optræder én gang i totalen Kontanthjælpsydelser i alt.
1
2
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01.