Forsvarsforbeholdet
skal tages med forbehold       


 


I
dag præsenterede Dansk Institut for Internationale studier (DIIS) en udredning
om udviklingen i EU og Europa på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område
samt betydningen af det danske forsvarsforbehold.


 


Den
danske regering hilser udredningen velkommen, og udenrigsminister Jeppe Kofod
siger:


 


”EU’s
sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde er under hastig udvikling. Det er
klart, at der er en række aktiviteter, som Danmark ikke kan deltage i på grund
af forsvarsforbeholdet. Det er ikke nyt. Det nye er, at samarbejdet også
udvikler sig til at få betydning for områder, hvor Danmark kan være med – og
som dermed åbner en række nye muligheder. Regeringen mener, at Europa skal
løfte et større ansvar på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Det er
en dagsorden, hvor Danmark allerede er med helt i front. Regeringen støtter
også et tættere samarbejde mellem NATO og EU – og vi ser positivt på, at andre
EU-lande ønsker at styrke forsvarssamarbejdet inden for EU-rammen i fuld
kompatibilitet med NATO.”


 


Ifølge
Kofod vil regeringen arbejde videre med DIIS-udredningens konklusioner. Dertil
nedsættes en interministeriel arbejdsgruppe. 


 


Forsvarsminister
Trine Bramsen siger:”Rapporten
bekræfter, at forsvarsforbeholdet ikke udgør et stort problem for Danmarks
engagement i det brede europæiske forsvarssamarbejde. Danmark og Europa står
overfor et komplekst sikkerhedsbillede og en række grænseoverskridende trusler,
herunder hybride trusler, desinformation, påvirkningskampagner og cyberangreb.
Det er områder, der berører flere og flere aspekter af vores daglige liv og den
enkelte borgers tryghed. Det både kan og skal vi forsat samarbejde om.”For
yderligere presse: Poul Kjar, 41865975
Via Udenrigsministeriet