Via Daytrader.dk

Handler du aktier eller finansielle kontrakter såsom CFD, spread betting og andet? 
Så er det værd at bruge 5 minutter på at forstå de overordnede regler ved at læse denne skatteartikel. Ønsker du et samlet billede af skattereglerne på området, er du dog nødt til at afsætte mere tid. Det er ingen hemmelighed, at de danske skatteregler mildest talt er uoverskuelige og komplicerede. For at gøre det hele lettere for dig har vi har skrevet en omfattende skatteguide i form af en lang række artikler, som behandler de fleste sider af skatteaspektet i forbindelse med investering i forskellige typer af værdipapirer. Se en samlet oversigt nedenfor.

Denne artikels forfatter:
Denne artikels forfatter: Andreas Damgaard. Uddannet cand.merc.jur med mange års erfaring fra den finansielle sektor, herunder bl.a. børs- og banksektoren. Har især været beskæftiget med forskellige aspekter af værdipapirhandel og compliance.

Overordnet set behandles skat af afkast fra investering af frie midler for privatpersoner som aktieindkomst, som kapitalindkomst eller som personlig indkomst. Aktieindkomst behandles særskilt i relation til skatteberegning, mens kapitalindkomst og personlig indkomst medregnes til den almindelige skattepligtige indkomst.

Det er typisk ikke beskatningen af gevinster, der giver anledning til de helt store panderynker, men derimod oftere den relativt komplicerede og omfattende behandling af tab i relation til for eksempel modregning, overførsel til andre indkomstår mv.

Finansielle kontrakter såsom CFD´er og certifikater mv. beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet, hvilket betyder, at man typisk skal betale enten 37,5% eller 42,7% som borger i en gennemsnitskommune, alt efter størrelsen af ens gevinst og ens øvrige lønindkomst mv. Lagerprincippet medfører, at man både skal beskattes af årets realiserede og urealiserede gevinster på for eksempel CFD-handel og andre finansielle kontrakter. Har man handlet igennem en dansk bank eller værdipapirhandler skal den samlede gevinst tastes ind i rubrik 346. Har man tab på aktiebaserede CFD’er, men for eksempel gevinst på børsnoterede aktier eller investeringsbeviser, der beskattes som aktieindkomst, kan man anvende hele eller dele af ens tab på CFD’erne til at modregne i gevinsten. Har man tab, skal man som udgangspunkt bruge rubrik 85-87 medmindre man i tidligere år har haft gevinst på finansielle kontrakter, som overstiger eller matcher årets tab. I så fald skal tabet påføres rubrik 346 med et minus foran, hvorved man får direkte fradrag for sit tab i sin kapitalindkomst/personlige indkomst. Læs mere om, hvordan du gør her.

READ ALSO  Uranium Investing For Big Wins

Handel med børsnoterede aktier og aktiebaserede, udbyttebetalende investeringsforeningsbeviser skal beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet med 27% op til 54.000 kr. i 2019 (55.300 kr. i 2020) og 42% herudover. Læs mere her Skat ved aktiehandel.

Handel direkte i kryptovaluta vil typisk blive beskattet som personlig indkomst efter realisationsprincippet med op til ca. 53% i marginalskat. Læs mere om dette her.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplatformen Markets til aktiv trading Se mere

Endvidere kan man faktisk risikere at snyde sig selv for tusindvis af kroner i skat, hvis man undlader at oplyse SKAT i tide om eventuelle tab, men kun hvis man har handlet igennem en udenlandsk broker, som ikke indberetter til SKAT.

Som udgangspunkt er fristen for at få ens årsopgørelse/selvangivelse godkendt senest den 1. maj i kalenderåret efter man har foretaget sine handler (har man en udvidet selvangivelse – dvs. skal udfylde oplysningsskema, er fristen 1. juli). Har man handlet via en udenlandsk bank/broker/handelsplatform, bliver ens handel som udgangspunkt ikke indberettet til SKAT og man bliver automatisk omfattet af den udvidede selvangivelse. Handler man via en dansk bank/broker/handelsplatform eller hvis denne har indgået indberetningsaftale med SKAT, bliver al ens handel indberettet til SKAT. I begge tilfælde skal man selv sørge for at beregne og indberette et samlet nettoresultat.

Har man haft et samlet tab på sin handel med finansielle kontrakter, som ikke er blevet indberettet til SKAT (hvis man f.eks. har anvendt en udenlandsk baseret bank eller broker), og man ikke senest ved udløbet af selvangivelsesfristen oplyser SKAT om tabet, mister man retten til senere at kunne bruge tabet til modregning, hvis man opnår gevinster de kommende år. Har man tabt for eksempel 20.000 kroner, så vil de første 20.000 kroner af ens kommende gevinster være skattefrie. Glemmer man at oplyse tabet, får man altså ud over tabet også lov til at betale skat af sine kommende gevinster.

READ ALSO  Greed is Back – NorthmanTrader
Brug for hjælp til den rette handelsplatform for dig? Chat med os

Man behøver fra og med 2018 ikke længere indsende erklæringer om udenlandske konti og depoter, idet Skat nu typisk helt automatisk får besked om disse fra de udenlandske myndigheder. Det er en følge af gennemførelsen af OECDs globale standard for indberetning og udveksling af konto- og depotoplysninger, som har virkning tilbage til 2016. Man skal i forbindelse med indberetning til SKAT anvende de rubrikker, som fremgår af oplysningsskemaet i stedet for de ovenfor nævnte rubrikker. Man skal indberette sin handel for det land, hvor ens broker er hjemmehørende i form af samlede nettoresultater for de forskellige produkttyper såsom finansielle kontrakter (certifikater ol.), aktier og investeringsbeviser mv. Man skal derfor sørge for at opdele sit investeringsafkast i bl.a. aktieindkomst og kapitalindkomst, hvis man har handlet produkter som beskattes forskelligt. Har man konti i flere lande, skal disse indberettes hver for sig. Læs mere generelt om dette her.

Har man haft en samlet gevinst, som man ikke oplyser til SKAT, risikerer man normalt en straf i form af en bøde, som alt efter størrelsen af den unddragne skattebetaling kan udgøre op til 2 gange skattebetalingen.

 

Få styr på din skat i forhold til investeringsafkast.

Har du skatteoptimeret dine investeringer? Vi har skrevet en artikel om, hvornår det bedst kan svare sig at investere i de forskellige typer af investeringsprodukter ud fra et skattemæssigt synspunkt. For eksempel kan man slippe med 27% i skat på aktieindkomst af børsnoterede aktier, hvis man kan holde sig under den årlige progressionsgrænse. Aktieindkomst ud over dette beskattes med 42%. Her kan det i stedet være en fordel, hvis man investerede i noget som beskattes som kapitalindkomst, som typisk vil udgøre ca 37,5% alt efter indkomstniveau. Man kan også læse et par andre forslag til, hvordan man eventuelt kan nedbringe skatten på den sidsttjente krone.

READ ALSO  An Impressive 21 Year Old in Denmark! | STR 297

Vi har også skrevet en dyberegående artikel generelt om skat for tradere foruden særartikler om de forskellige typer af investeringsprodukter, for eksempel aktier, investeringsbeviser, ETF, certifikater, valuta, optioner og futures, mv. såvel for personer som for selskaber. Se links til artiklerne herunder.

Har du tænkt over, at du ved at stifte et selskab til at handle igennem for eksempel kan få fradrag for udgifter til computer og skærme? Læs mere her om fordele og ulemper ved at stifte et selskab til at handle igennem.

Artiklerne om skat er skrevet af cand.merc.jur Andreas Damgaard, senest ajourført december 2019.

Se alle vores artikler her:

 

image_pdfimage_print

Kommentarer