De tre prismodtagere sammen med Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie, Protektor for Den danske UNESCO-Nationalkommission. Foto: Camilla Winther.


En kan påvirke den måde, vi undersøger gravide på i fremtiden. En anden vil gøre Alzheimers til fortid. En tredje skal sænke det globale fodaftryk ved at forbedre organiske solcellers levetid.

Tre af Danmarks mest talentfulde kvindelige forskere inden for naturvidenskab er netop blevet fundet. 

Priserne gik til læge Stine Linding Andersen fra Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital, der forsker i betydningen af thyroidea sygdomme hos gravide, adjunkt Maria Andreassen fra Aarhus Universitet forsker i protein aggregering, der blandt andet forekommer ved sygdomme som Alzheimers og Parkinsons og adjunkt Vida Engmann fra Syddansk Universitet i Sønderborg, forsker i organiske og miljøvenlige polymersolceller, der har udviklet en metode til at forbedre de organiske solcellers stabilitet. 

Priserne blev overrakt af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie, protektor for Den Danske UNESCO-Nationalkommission.

”Ligestilling er højt prioriteret i det danske UNESCO-arbejde og ligestilling og inklusion går på tværs af alle indsatserne i Den danske UNESCO-nationalkommissions strategi.  Videnskab skal trække på alle talenter, og der er fortsat store udfordringer når det gælder kvinders vej toppen af forskningsverdenen. L’Oréal-UNESCO For Women in Science-prisen er forhåbentlig med til at rykke de kvindelige forskeres arbejde videre,” siger generalsekretær for Den danske UNESCO-nationalkommission Anna Enemark.

Prisen uddeles til unge kvindelige talenter indenfor naturvidenskab for at anerkende og fremme kvinders videnskabelige karrierer og få gode kvindelige rollemodeller. En væsentlig målsætning for prisuddelingen er at få de gode rollemodeller blandt kvinder i naturvidenskabelig forskning frem i lyset og tiltrække flere kvinder til de naturvidenskabelige fag. 

READ ALSO  At least 3 dead in Italy’s Sardinia as island is hit by severe flooding (PHOTOS, VIDEO)

De tre danske pristagere er i år valgt blandt højt kvalificerede ansøgere af et videnskabeligt bedømmelsesudvalg. Udvalget består af: Professor Anja Andersen, Den danske UNESCO – Nationalkommission, professor Trine Bilde, professor Bente Klarlund og professor Lars Stemmerik, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, samt Scientific Director for L’Oréal Danmark og Nordic Jeanette Haugel-Nielsen.

Om prisen

  • Bag prisen i Danmark står L’Oréal, Videnskabernes Selskab og Den danske UNESCO-nationalkommission med en fælles vision om at fremme ligestilling i forskningens verden. 
  • Der uddeles priser til kvindelige forskertalenter i 115 lande, herunder Danmark. 
  • Prisen er uddelt siden 1998 og sammen med æren følger et beløb på 110.000 kroner. 

Om UNESCO

UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, videnskab, kultur, kommunikation og information. 

UNESCO som FN-organisation giver Danmark en platform til at samarbejde med andre landes regeringer om spørgsmål af global betydning, så vi trækker i fælles retning. Den danske UNESCO-nationalkommission skal stimulere interessen for UNESCO’s værdier og målsætninger, være med til at skabe debat, sætte fokus på vigtige dagsordner og bidrage til den demokratiske dialog i Danmark. Derudover rådgiver nationalkommissionen den danske regering i UNESCO-spørgsmål og virker som bindeled mellem regering og civilsamfund inden for UNESCO’s arbejdsområder. 

Læs mere www.unesco.dk

 

Via Undervisningsministeriet