Via Danmarks Statistik

Tvangsauktioner maj 2019

Med 184 tvangsauktioner i maj mod 197 måneden før er antallet af tvangsauktioner faldet med 7 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Antallet af tvangsauktioner har generelt ligget stabilt de seneste fem måneder med et gennemsnit på 188 auktioner om måneden i 2019. Det lave antal tvangsauktioner de seneste måneder betyder desuden, at man, hvis man ser bort fra enkeltstående måneder de seneste par år, skal helt tilbage til første halvdel af 2008 for at finde et tilsvarende lavt niveau, som den seneste tid har budt på.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Enfamiliehuse ender oftest under hammeren

Ser man tilbage på de seneste 40 års tvangsauktioner har enfamiliehuse i langt de fleste tilfælde udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. De seneste tolv måneder er heller ingen undtagelse, da enfamiliehuse har udgjort mellem halvdelen og tre fjerdedele af alle tvangsauktioner. Det skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

2017

2018

2019

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

antal

Sæsonkorrigerede

206

230

237

277

249

235

195

182

191

185

197

184

Faktiske i alt

214

226

212

315

251

234

204

177

171

211

200

181

Ejendomskategorier

Landbrugsejendomme

5

7

4

7

7

7

3

3

8

4

5

7

Enfamiliehuse

151

130

133

191

155

145

139

116

102

121

126

110

Ejerlejligheder

17

20

15

25

11

8

10

12

13

17

9

18

Sommerhuse

17

18

17

28

24

17

12

9

10

18

18

15

Ejendomme med 2

eller flere lejligheder

4

2

3

1

7

5

4

2

6

7

5

6

Blandet beboelses- og

forretningsejendomme

9

11

11

12

10

12

4

10

8

7

9

3

Rene forretningsejendomme

2

4

2

2

3

2

2

6

1

Fabriks- og lagerejendomme

3

2

3

3

2

1

4

1

3

Ubebyggede grunde

6

7

7

13

16

20

6

6

4

9

6

2

Andet bebygget

26

16

33

21

18

20

15

17

18

20

17

Erhvervsejendomme

3

Nedlagte landbrug

2

Regioner

Hovedstaden

22

33

32

58

32

19

15

13

32

30

26

24

Sjælland

68

74

72

105

68

62

56

62

44

38

52

35

Syddanmark

52

52

34

64

71

63

56

36

37

75

61

52

Midtjylland

42

36

40

47

53

63

44

33

31

48

38

51

Nordjylland

30

31

34

41

27

27

33

33

27

20

23

19

READ ALSO  Firms’ Environmental Performance in Times of Crisis – IMF Blog