Via Politiet

Beslutningen medfører, at politiet i perioden kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Mandag den 16. september 2019 besluttede politidirektøren for Københavns Vestegns Politi at oprette visitationszone i dele af Ishøj fra samme dag kl. 18 til i dag mandag den 30. september kl. 18.

Baggrunden for beslutningen om at forlænge visitationszonen med to uger til foreløbig mandag den 14. oktober 2019 kl. 18 er fortsat en skudepisode på Gildbrovej søndag den 15. september, hvor to 22-årige mænd blev ramt af skud, hvorved den ene mistede livet, og fordi politiet fortsat vurderer, at der er tale om en konflikt mellem kriminelle grupperinger i dele af det storkøbenhavnske område.

Samtidig forlænges visitationszonerne i dele af Københavns Politikreds og Midt- og Vestsjællands Politikreds. 

”Vi forlænger visitationszonen for at skabe tryghed for borgerne i området og for at standse og retsforfølge de kriminelle, der skaber utryghed i området. Ved siden af vores indsats i Ishøj, har vi et tæt efterforskningssamarbejde med politikredsene i København og Midt- og Vestsjælland,” siger Københavns Vestegns Politis politidirektør Kim Christiansen.

Her gælder visitationszonen

Visitationszonen afgrænses mod Hundige (syd) langs kommunegrænsen til Greve Kommune, mod Vallensbæk Strand (nordøst) langs kommunegrænsen til Vallensbæk Kommune og mod nordvest langs Køge Bugt Motorvejen/Motorring 4, som dog ikke er omfattet.

Se oversigtskort.

Københavns Vestegns Politi har ikke flere kommentarer til sagen for nu.

 


READ ALSO  UK firms urge government to help struggling Eurostar: media