Via Danmarks Statistik

Forbrugertillidsindikatoren

+1,2

Fra september til oktober 2020

Forbrugerforventninger oktober 2020

Forbrugertilliden for oktober måned ligger på minus 6,2 og er dermed steget lidt i forhold til september måned, hvor den lå på minus 7,4. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 5,7. Den beskedne stigning i forbrugertilliden skyldes primært en markant stigning af købelysten efter, at de indefrosne feriepenge begyndte at blive frigivet. Samtidig holder et kraftigt fald i forbrugernes forventninger til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag forbrugertilliden nede. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Familiens økonomi vurderes fortsat som bedre end sidste år

Familiernes egen økonomiske situation i dag vurderes fortsat som bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 3,1 i oktober og er dermed lidt lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 3,9. Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger i oktober på minus 31,5, hvilket er det samme som gennemsnittet for de seneste seks måneder.  

Tilliden til Danmarks økonomiske situation falder igen

Forbrugerne forventer, at familiernes økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 12,0 i oktober, og er dermed en smule højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 11,4. Forbrugerne forventer fortsat, at Danmarks økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag. Efter stigningen i september falder indikatoren kraftigt igen og ligger nu på minus 7,8. Dermed er den betydeligt lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, der ligger på minus 3,6.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er dog steget markant i forhold til september og ligger nu på minus 7,0, hvilket tyder på at forbrugernes købelyst vender tilbage, efter frigivelsen af de indefrosne feriepenge begyndte. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er lidt lavere og ligger på minus 8,5.

Forbrugerne forventer større stigning i arbejdsløsheden

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. Indikatoren ligger på 21,3, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 13,5. Dvs. at forbrugerne forventer en betydelig større stigning i arbejdsløsheden om et år, end de har gjort i gennemsnittet for de seneste seks måneder.  

READ ALSO  Erhvervenes forventninger holder niveauet

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren


 

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

6,9

7,4

3,8

-8,8

-3,1

-2,9

-5,5

-7,4

-6,2

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,9

6,3

7,6

3,3

7,5

3,9

3,1

2,4

3,1

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,8

13,7

12,7

9,6

12,6

11,2

12,0

10,9

12,0

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

12,3

15,2

7,1

-36,2

-33,4

-25,4

-29,0

-33,7

-31,5

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,8

8,2

-1,5

-9,2

2,3

3,0

-6,2

-3,5

-7,8

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,5

-6,3

-7,1

-11,6

-4,4

-7,5

-7,6

-13,1

-7,0

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger 

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-9,0

-5,9

-7,7

-20,8

-19,0

-13,9

-13,1

-11,8

-13,8

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

20,2

24,3

24,6

20,0

17,2

16,6

21,1

21,2

21,3

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-8,9

-9,1

0,8

19,3

3,1

7,6

14,7

14,8

21,3

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-3,1

-2,8

-7,9

-7,0

-5,3

-6,9

-6,7

-4,1

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

57,5

59,2

58,0

58,8

56,4

54,7

62,4

59,6

57,2

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

28,3

29,1

33,0

37,3

38,2

34,0

37,1

37,6

34,3

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,1

27,7

28,9

32,3

31,9

30,9

33,0

29,2

30,9