Via Danmarks Statistik

Forbrugertillidsindikatoren

-1,9

Fra august til september 2020

Forbrugerforventninger september 2020

Forbrugertilliden for september måned ligger på minus 7,4 og er dermed faldet i forhold til august måned, hvor den lå på minus 5,5. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 6,6. Den faldende forbrugertillid skyldes primært forbrugernes manglende købelyst, samt deres vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Familiens økonomi vurderes fortsat som bedre end sidste år

Familiernes egen økonomiske situation i dag vurderes fortsat som bedre end for et år siden. Indikatoren har været faldende siden juni og ligger på 2,4 i september og er dermed lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er på 4,0. Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren har været stærkt negativ siden april og ligger i september på minus 33,7. Det er det samme niveau som i efterår 2009 i kølvandet af finanskrisen. Indikatoren er lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 30,1.

Tilliden til Danmarks økonomiske situation fortsat negativ

Forbrugerne forventer, at familiernes økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 10,9 i september, og er dermed en smule højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er på 9,8. Forbrugerne forventer fortsat, at Danmarks økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag. Indikatoren er dog steget siden august, men er fortsat negativ og ligger på minus 3,5. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger lavere på minus 5,9.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 13,1, mens gennemsnittet for det seneste seks måneder er minus 10,9.

Forbrugerne forventer fortsat stigning i arbejdsløsheden

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. Indikatoren ligger på 14,8, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 16,8. Dvs. at forbrugerne forventer lidt mindre stigning i arbejdsløsheden end de har gjort i gennemsnittet for de seneste seks måneder.

READ ALSO  Transcript of October 2020 Western Hemisphere Regional Economic Outlook Press Briefing

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren


 

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

6,9

7,4

3,8

-11,9

-8,8

-3,1

-2,9

-5,5

-7,4

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,9

6,3

7,6

4,0

3,3

7,5

3,9

3,1

2,4

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,8

13,7

12,7

2,7

9,6

12,6

11,2

12,0

10,9

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

12,3

15,2

7,1

-23,1

-36,2

-33,4

-25,4

-29,0

-33,7

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,8

8,2

-1,5

-21,7

-9,2

2,3

3,0

-6,2

-3,5

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,5

-6,3

-7,1

-21,3

-11,6

-4,4

-7,5

-7,6

-13,1

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger 

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-9,0

-5,9

-7,7

-15,2

-20,8

-19,0

-13,9

-13,1

-11,8

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

20,2

24,3

24,6

19,1

20,0

17,2

16,6

21,1

21,2

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-8,9

-9,1

0,8

41,1

19,3

3,1

7,6

14,7

14,8

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-3,1

-2,8

-12,5

-7,9

-7,0

-5,3

-6,9

-6,7

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

57,5

59,2

58,0

62,4

58,8

56,4

54,7

62,4

59,6

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

28,3

29,1

33,0

24,9

37,3

38,2

34,0

37,1

37,6

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,1

27,7

28,9

27,8

32,3

31,9

30,9

33,0

29,2