Forbrugertilliden falder fortsat

Via Danmarks Statistik

Forbrugerforventninger oktober 2019

Forbrugertilliden ligger på 1,7 i oktober mod 4,3 i september. Forbrugertilliden er således faldet yderligere siden sidste måned. Dermed ligger den en del lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 4,5. Fire ud af de fem indikatorer, som forbrugertilliden beregnes ud fra, er faldet i forhold til sidste måned. Ud af de fem indikatorer er det spørgsmålet om Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden, der bidrager mest til faldet. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Økonomien vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer, at både familiernes og Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren for familiernes økonomiske situation ligger på 7,1 i oktober. Dermed ligger den lidt lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 8,8. Indikatoren for Danmarks økonomiske situation ligger på 3,9. Det er betydelig lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 8,6.

Svækket tillid til Danmarks økonomiske situation

Forbrugerne forventer fortsat, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 11,6, mens gennemsnittet for det seneste halve år er 13,1. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag. Indikatoren ligger på minus 5,2. Gennemsnittet for det seneste halve år ligger på minus 1,5.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 9,2, og gennemsnittet for det seneste halve år er minus 6,6.

Forbrugerne tror på stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. Indikatoren er 5,8. mens gennemsnittet for det seneste halve år ligger på 0,7.  READ ALSO  Working Paper: Monetary and Fiscal Policies in Times of Large Debt: Unity is Strength