Via Danmarks Statistik

Forbrugerforventninger november 2019

Forbrugertilliden ligger på 1,4 i november mod 1,7 i oktober. Forbrugertilliden vurderes således stort set uændret siden sidste måned. Forbrugertilliden ligger fortsat en del lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 3,7. Tre ud af de fem indikatorer, som forbrugertilliden beregnes ud fra, ligger på et omtrent uændret niveau i forhold til sidste måned. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation. Ud over de fem spørgsmål, som forbrugertilliden beregnes på, svarer forbrugerne for fjerde måned i træk, at de forventer arbejdsløsheden vil være steget om et år. Indikatoren er 7,7, mens gennemsnittet for det seneste halve år ligger på 2,3. Det er den højeste forventning om stigende arbejdsløshed siden marts 2013, hvor indikatoren lå på 9,1.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Svækket tillid til Danmarks økonomiske situation

Forbrugerne forventer fortsat, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 13,5, og dermed ligger den omtrent på det samme niveau som gennemsnittet for det seneste halve år, som er 13,1. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag. Indikatoren ligger på minus 4,7. Gennemsnittet for det seneste halve år ligger på minus 3,0.

Økonomien vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer, at både familiernes og Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren for familiernes økonomiske situation ligger på 6,6 i november. Dog ligger den fortsat lidt lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 8,1. Indikatoren for Danmarks økonomiske situation ligger på 4,3. Det er stadig betydelig lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 8,0.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 12,7, og gennemsnittet for det seneste halve år er minus 7,5.

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm. 2: I nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.READ ALSO  New Finance and New Economy in a New Situation