News

Forbrugertilliden er stabil

By  | 

Via Danmarks Statistik

Forbrugerforventninger marts 2019

Forbrugertilliden ligger på 3,8 i marts mod 3,3 i februar. Niveauet er således uændret, både når man ser på marts og på gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 3,9. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren

Økonomien vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer, at både familiernes og Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren for familiernes økonomiske situation er på 4,5 i marts og gennemsnittet for det seneste halve år er 5,4. Indikatoren for Danmarks økonomiske situation, er på 5,0 og ligger lidt lavere end gennemsnittet for det seneste halve år, som er 7,5.

Fortsat forsigtig tillid til Danmarks økonomiske fremgang

Forbrugerne forventer fortsat, at Danmarks økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag.  Indikatoren er 0,4 og gennemsnittet for det seneste halve år er på 1,4. Forbrugerne forventer ligeledes, at familiernes økonomiske situation vil være bedre om et år. Indikatoren er 14,2 og ligger en smule højere end gennemsnittet for det seneste halve år, som er 12,2.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 5,3 mens gennemsnittet for det seneste halve år, er minus 7,1.

Forbrugerne tror på faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer, at arbejdsløsheden vil være faldet om et år. Indikatoren er minus 0,3. Gennemsnittet for det seneste halve år er minus 4,0. Det betyder, at forbrugerne tror på et mindre fald i arbejdsløsheden end i de seneste seks måneder.

Anm.: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
1

Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.


Print Friendly, PDF & Email
READ ALSO  Customers are keen to return to pubs and restaurants in the first week of lifting lockdown

Latest from finanz.dk