Via Danmarks Statistik

Forbrugerforventninger april 2019

Forbrugertilliden ligger på 3,7 i april mod 3,8 i marts. Niveauet er således uændret, både når man ser på marts og på gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 3,7. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation…

Forbrugertillidsindikatoren

Økonomien vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer, at både familiernes og Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren for familiernes økonomiske situation er på 7,9 i april, mens gennemsnittet for det seneste halve år er 6,1. Indikatoren for Danmarks økonomiske situation er på 5,9, og gennemsnittet for det seneste halve år er 6,4.

Fortsat forsigtig tillid til Danmarks økonomiske fremgang

Forbrugerne forventer fortsat, at Danmarks økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren er 0,9, og gennemsnittet for det seneste halve år er på 0,5. Forbrugerne forventer ligeledes, at familiernes økonomiske situation vil være bedre om et år. Indikatoren er 10,2, som er en smule lavere end gennemsnittet på 12,2 for det seneste halve år.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 6,5 og gennemsnittet for det seneste halve år er minus 6,8.

Forbrugerne tror på faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer, at arbejdsløsheden vil være faldet om et år. Indikatoren er minus 2,8. Gennemsnittet for det seneste halve år er minus 2,9.

Udviklingen i forbrugertillidsindikatoren1


2015

2016

2017

2018

2018

2019

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

8,9

3,1

6,9

7,4

4,3

2,9

3,9

3,3

3,8

3,7

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,6

4,7

5,9

6,3

8,5

3,3

7,3

4,9

4,5

7,9

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation
vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,7

11,5

13,8

13,7

13,4

10,9

12,2

12,0

14,2

10,2

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

15,2

5,1

12,3

15,2

6,3

6,9

7,7

6,4

5,0

5,9

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

15,1

0,3

8,8

8,2

1,4

0,9

-1,3

0,5

0,4

0,9

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-5,0

-6,2

-6,5

-6,3

-7,9

-7,4

-6,5

-7,2

-5,3

-6,5

Anm.: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
1

Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger12015

2016

2017

2018

2018

2019

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?2

-12,7

-15,5

-9,0

-5,9

-5,6

-5,3

-6,9

-7,9

-7,1

-6,2

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende
12 måneder?3

15,6

14,0

20,2

24,3

26,8

22,2

20,8

22,1

20,3

24,1

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?4

-10,7

0,5

-8,9

-9,1

-5,1

-3,3

-2,3

-3,4

-0,3

-2,8

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-3,7

-4,8

-2,8

-3,1

-6,4

-5,1

-4,9

-6,1

-1,9

-3,7

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

60,8

60,8

57,5

59,2

58,2

58,6

56,8

59,5

59,8

56,8

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form
af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

27,9

27,9

28,3

29,1

29,7

29,9

21,3

28,8

32,4

25,9

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget
til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

26,5

25,7

27,1

27,7

26,2

25,7

23,9

24,7

29,2

28,7

READ ALSO  Danmark henter stor formueindkomst fra USA