Via Beskæftigelsesministeriet

Ydelsesmodtagere får et engangstilskud på 1.000 kr. udbetalt automatisk og uden ansøgning. Det ventes at ske i oktober.

Folketinget har den 17. august 2020 vedtaget, at ydelsesmodtagere, som var helt eller delvist offentligt forsørgede ved en offentlig indkomstoverførsel i april måned, skal have et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. Det er fx modtagere af folkepension, førtidspension, dagpenge, kontanthjælp og SU samt en række øvrige forsørgelsesydelser. Engangstilskuddet vil ikke have indflydelse på de ydelser borgeren i øvrigt modtager.  

Formålet med engangstilskuddet er at stimulere dansk økonomi som følge af corona-krisen.  

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) administrerer engangstilskuddet, som forventes udbetalt i oktober 2020. Engangstilskuddet udbetales automatisk og uden ansøgning til Nemkonto.READ ALSO  A Difficult Road to Recovery