Forbruger- og nettoprisindeks marts 2019

Det samlede forbrugerprisindeks steg 1,2 pct. i marts i forhold til samme måned sidste år. Det er en lille stigning i forhold til februar, hvor den årlige stigning var 1,1 pct. Det er i høj grad prisændringer inden for fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer samt fritid og kultur, der trækker den årlige stigning i marts op i forhold til februar. Det er hhv. prisændringer på mælk, ost og æg samt charterrejser, der inden for de to grupper trækker mest op i årsstigningen i forhold til måneden før. Boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning trækker mindre op i årsstigningen i forhold til februar, hvilket især skyldes prisfald på elektricitet.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupper

Tøj, brændstof og hotelovernatninger trak indekset op

Fra februar til marts steg forbrugerprisindekset 0,1 pct. Isoleret set trak prisstigninger på tøj, brændstof og hotelovernatninger indekset op med 0,24 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Feb. – mar. 2019

 

 

Mar. 2018 – mar. 2019

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,1

 

Forbrugerprisindekset

 

1,2

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Tøj

3,52

0,13

 

Husleje

21,03

0,18

Brændstof

2,45

0,07

 

Brændstof

2,45

0,12

Hotelovernatninger

0,60

0,04

 

Restaurant- og cafebesøg

5,00

0,11

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Elektricitet

2,51

-0,07

 

Tøj

3,52

-0,15

Flyrejser

0,58

-0,06

 

Computere

0,96

-0,08

Charterrejser

1,57

-0,04

 

Hotelovernatninger

0,60

-0,04

READ ALSO  2 UK shares I’d buy in November

Højere priser på tjenester og uændrede priser på varer

Marts’ årsstigning på tjenester var 1,5 pct. mod 1,3 pct. måneden før, hvilket især kan tilskrives højere priser på charterrejser. Årsstigningen på varer var uændret med 0,7 pct. i marts i forhold til samme måned sidste år.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenester

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse havde den største prisstigning i marts i forhold til samme måned sidste år. Stigningen på 2,9 pct. skyldes bl.a. højere priser for at gå på privatskole. Beklædning og fodtøj havde det største prisfald på 3,7 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på tøj til kvinder.

Højere priser på tøj den seneste måned

Den seneste måned har beklædning og fodtøj haft den største prisstigning. Prisstigningen på 3,9 pct. skyldes i høj grad afslutningen af udsalget på tøj samt nye kollektioner. Fritid og kultur faldt 0,6 pct., hvilket bl.a. skyldes lavere priser på charterrejser.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 

 

2018

2019

Ændring

 

Vægte pr.
januar
2019

Mar.
 

Feb.

Mar.

Feb. 2019
– mar. 2019

Feb. 2018
– feb. 2019

Mar. 2018
– mar. 2019

 

 

indeks, 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

101,7

102,8

102,9

0,1

1,1

1,2

Fødevarer og ikke-alkoholiske

 

 

 

 

 

 

 

drikkevarer

11,84

102,4

104,5

104,1

-0,4

1,1

1,7

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,28

101,1

103,9

103,7

-0,2

1,6

2,6

Beklædning og fodtøj

4,37

99,4

92,1

95,7

3,9

-1,5

-3,7

Bolig

29,72

103,2

104,6

104,3

-0,3

1,5

1,1

Boligudstyr,

 

 

 

 

 

 

 

husholdningstjenester

5,34

97,4

97,0

97,5

0,5

-0,5

0,1

Sundhed

2,98

100,9

101,6

102,6

1,0

1,1

1,7

Transport

12,41

100,4

102,3

102,4

0,1

1,7

2,0

Kommunikation

2,12

85,3

86,0

85,6

-0,5

-1,1

0,4

Fritid og kultur

11,31

101,7

104,5

103,9

-0,6

1,7

2,2

Uddannelse

0,85

108,0

111,1

111,1

0,0

2,9

2,9

Restauranter og hoteller

6,28

103,8

104,4

105,0

0,6

0,9

1,2

Andre varer og tjenester

9,51

103,9

104,2

104,5

0,3

0,2

0,6

Varer

47,59

98,8

99,2

99,5

0,3

0,7

0,7

Tjenester

52,41

104,5

106,2

106,1

-0,1

1,3

1,5

Forbrugerprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

87,17

102,0

102,9

103,1

0,2

0,9

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

102,1

103,3

103,4

0,1

1,2

1,3

HICP i alt

101,2

102,3

102,4

0,1

1,1

1,2

HICP-CT i alt

101,6

102,7

102,8

0,1

1,1

1,2

READ ALSO  Libya resumes oil exports from key terminalsLæs mere