I dag bliver det karakteriseret som voldtægt, hvis gerningsmanden f.eks. har brugt vold, eller trusler om vold, eller hvis offeret har været i en tilstand, hvor vedkommende har været ude af stand til at modsætte sig handlingen. Det vil sige, at der i dag ikke nødvendigvis vil være tale om voldtægt i tilfælde, hvor en person siger nej til sex. Det vil regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten nu ændre. Partierne er enige om, at det skal være strafbart at have samleje med en person, der ikke samtykker.

 

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Jeg er meget glad for, at vi er enige om en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Der er tale om et af de vigtigste slag for ligestillingen i Danmark, der er sket i meget lang tid. Voldtægtsofre skal have en langt bedre retsbeskyttelse, end de har i dag. Nu sikrer vi, at hvis ikke begge parter samtykker til sex, så er det voldtægt. Vi skal have ændret samfundets forståelse af, hvad voldtægt er, og en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse er en milepæl i den indsats.”

 

Karina Lorentzen (SF) siger:

”Det her er en milepæl for beskyttelsen af voldtægtsofre og for mig personligt. SF og jeg selv har kæmpet med næb og kløer for det her, siden vi præsenterede ideen i 2008, og nu kan vi endelig levere den. Det er ganske enkelt historisk, men det betyder ikke, at kampen slutter her. En samtykkelov kommer kun til at virke, hvis efterforskningen følger med, så nu handler det om at få særlige efterforskningsenheder i politiet, som skal sikre, at samtykkeloven virker bedst muligt ude i virkeligheden.

 

READ ALSO  Arabere: "Palæstinenserne gentager de samme fejltagelser"

Rosa Lund (EL) siger:

”Det her er en fantastisk dag, for nu får vi en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, der yder retfærdighed over for de alt for mange ofre for voldtægt. Endelig sker det. Nu slår vi det fuldstændig entydigt fast. Alle bestemmer over deres egen krop. Kun ja betyder ja. Jeg har snakket med så mange voldtægtsofre de seneste år, som modigt har stillet sig frem i offentligheden og fortalt deres historie. Det her er deres sejr. Budskabet til dem i dag er, at I ikke har kæmpet forgæves.”

 

Kristian Hegaard (RV) siger:

Vi skriver i dag dansk retshistorie. Nu slår vi fast, at et samleje kun er et samleje, hvis begge parter er med på den. Hvert år udsættes 6.000-24.000 for seksuelle overgreb. Kun omkring 1.000 anmeldes, og langt færre falder der dom for. Det vidner om en helt katastrofal retssikkerhed for voldtægtsofrene. Jeg tror, vi om 10 år vil se tilbage på den nuværende lov, som vi i dag ser på revselsretten og spørge os selv: hvorfor ændrede vi ikke det her noget før?

 

 

Partierne er enige om, at en voldtægtsbestemmelse baseret på samtykke ikke alene vil få betydning for, hvordan voldtægtssager bliver vurderet og håndteret af politiet, anklagemyndigheden og domstolene, men at den vil også bidrage til en generel holdningsændring i samfundet. Den nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse øger fokus på respekten for andre menneskers grænser og frihed samt retten til at bestemme over egen krop. Det vil fortsat være anklageren, der skal løfte bevisbyrden, og spørgsmålet om samtykke skal vurderes objektivt ud fra sagens konkrete omstændigheder.

READ ALSO  Black Appraisals of Black Lives Matter – Part II

 

Justitsministeren vil fremsætte et lovforslag om en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse til oktober.

 

Læs aftalepapiret

Pressekontakt: Presse- og kommunikationsrådgiver Daniel Durst-Andersen, [email protected], eller tlf. 20 90 68 38.Via Justitsministeriet