Via Danmarks Statistik

Arbejdstidsregnskabet 3. kvt. 2019

Antallet af præsterede timer steg med 0,7 pct. fra andet til tredje kvartal. Stigningen var koncentreret i virksomheder og organisationer, hvor de præsterede timer steg med 0,9 pct., mens antallet af præsterede timer faldt med 0,1 pct. i offentlig forvaltning og service. Stigningen i antallet af præsterede timer i virksomheder og organisationer skal bl.a. ses på baggrund af, at påskens placering betød et lavt niveau for præsterede timer i andet kvartal. Udviklingen i beskæftigelsen og lønsummen var mere afdæmpet. Beskæftigelsen steg med 0,3 pct. i både virksomheder og organisationer og i offentlig forvaltning og service. Lønsummen steg med 0,1 pct. i virksomheder og organisationer, mens den faldt med 0,1 pct. i offentlig forvaltning og service.

Udvikling fra 2. kvt. 2019 til 3. kvt. 2019, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/atr114.

Størst beskæftigelsesstigning i finansiering og forsikring

Beskæftigelsen steg i alt med 0,3 pct. Den største stigning var i branchegruppen finansiering og forsikring, hvor beskæftigelsen steg med 0,7 pct. Både i information og kommunikation og kultur, fritid og anden service steg beskæftigelsen med 0,6 pct. Beskæftigelsen faldt med 0,2 pct. i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed.

Flere præsterede timer

Fra andet til tredje kvartal steg antallet af præsterede timer i alle brancher undtagen ejendomshandel og udlejning, hvor antallet af præsterede timer faldt med 1,9 pct. og offentlig administration, undervisning og sundhed med et fald på 0,1 pct. Den største stigning skete i branchegruppen finansiering og forsikring, hvor de præsterede timer steg med 2,4 pct. Dernæst kom erhvervsservice med en stigning på 1,8 pct.

Lille vækst i lønsummen

Lønsummen steg med 0,1 pct. fra andet til tredje kvartal. Med 3,4 pct. steg lønsummen mest i branchegruppen finansiering og forsikring efterfulgt af landbrug, skovbrug og fiskeri med en stigning på 1,7 pct. De største fald i lønsummen var i bygge og anlæg med 1,0 pct.

READ ALSO  New Finance and New Economy in a New Situation