Via Danmarks Statistik

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 2. kvt. 2019

Omregnet til fuld tid steg beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service med 400 ansatte fra første til andet kvartal 2019, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. Den samlede offentlige beskæftigelse har været stigende uafbrudt siden andet kvartal 2017. Alle tallene er beregnet på grundlag af betalte timer omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3.

Uændret statslig og kommunal beskæftigelse

I andet kvartal 2019 var beskæftigelsen uændret i både staten og kommunerne i forhold til kvartalet før. Den statslige beskæftigelse har ellers været stigende uafbrudt siden tredje kvartal 2017. Fra første til andet kvartal var der til gengæld 400 flere ansatte i regionerne, hvilket svarer til en stigning på 0,3 pct.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2019

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt

2. kvt.

antal

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

719966

720337

0,0

0,1

Stat

176752

176749

0,4

0,0

Regioner

121911

122291

-0,2

0,3

Kommuner

419212

419221

-0,1

0,0

Sociale kasser og fonde

2091

2077

-0,4

-0,7

Færre offentligt ansatte inden for undervisning, men flere inden for sundhed

Mens der var 500 færre offentligt beskæftigede på undervisningsområdet fra første til andet kvartal, var der 500 flere på det offentlige sundhedsområde. I samme periode var den offentlige beskæftigelse næsten uændret inden for social beskyttelse. Samlet set er beskæftigelsen dermed næsten uændret på disse tre største velfærdsområder fra første til andet kvartal. Områderne udgør tilsammen mere end tre fjerdedele af den samlede offentlige beskæftigelse.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2019

1. kvt.

2. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

antal

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

719966

720337

0,0

0,1

Generelle offentlige tjenester

60882

61307

0,7

0,7

Forsvar

23452

23314

1,1

-0,6

Offentlig orden og sikkerhed

25765

26022

0,7

1,0

Økonomiske anliggender

23440

23335

-0,3

-0,4

Miljøbeskyttelse

3918

3981

-1,3

1,6

Boliger og offentlige faciliteter

2483

2540

-2,6

2,3

Sundhedsvæsen

184187

184657

-0,1

0,3

Fritid, kultur og religion

25522

25435

-0,4

-0,3

Undervisning

137069

136577

-0,3

-0,4

Social beskyttelse

233243

233164

0,1

0,0

Uoplyst

5

5

..

..

READ ALSO  IMF Reaches Staff-Level Agreement with Costa Rica on a Three-Year Extended Fund Facility and Completes 2021 Article IV Discussions