News

Flere nye førtidspensionister

By  | 

Via Danmarks Statistik

Folke- og førtidspension 2019

Omkring 12.500 nye modtagere af førtidspension kom til i løbet af 2018. Det er ca. 2.800 personer flere end i 2017 og svarer til en stigning på 28 pct. Stigningen er den hidtil mest markante årsvækst siden den kraftige tilbagegang i kølvandet på førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013. I den efterfølgende toårige periode blev antallet af nye førtidspensionister mere end halveret, idet tilgangen gik fra ca. 14.300 personer i 2012 til ca. 6.100 personer i 2014. Det seneste års tilgang af nye førtidspensionister udgjorde dermed 87 pct. af niveauet i 2012, men var samtidig godt en fordobling af de nye modtagere i 2014.

Nye modtagere af førtidspensionKilde: www.statistikbanken.dk/PEN111.

Stigningen kraftigst blandt 60-64-årige

De nye modtagere af førtidspension i 2018 bestod af ca. 2.500 18-39-årige, ca. 7.400 40-59-årige og ca. 2.600 60-64-årige. Den markante stigning i 2018 var denne gang bredt funderet i alle grupper. Særligt for de 60-64-årige steg antallet af nye førtidspensionister allerede i 2014, mens nedgangen fortsatte for de yngre grupper samme år ─ herunder for især de 18-39-årige. I 2018 var der flere nye modtagere af førtidspension blandt 60-64-årige end i noget andet år siden 2009. For de yngre aldersgrupper var antallet af nye modtagere af førtidspension i 2018 fortsat lavere end før reformen i 2013.

Nye modtagere af førtidspensionKilde: www.statistikbanken.dk/PEN111.

Udviklingen skal ses i lyset af to reformer

Fra 1. januar 2013 medførte en ny førtidspensionsreform, at personer under 40 år i udgangspunktet ikke kan få førtidspension, men i stedet skal deltage i et eller flere ressourceforløb med henblik på at få og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. For personer over 40 år betød reformen, at de som udgangspunkt skal deltage i ét ressourceforløb, inden førtidspension kan tilkendes. Nedslidte i job med højest fem år til folkepensionsalderen fik med reformen om senere tilbagetrækning fra 1. januar 2014 ny mulighed for at søge seniorførtidspension.

READ ALSO  3 things all stock market winners have in common

Andelen af førtidspensionister blandt 18-64-årige falder fortsat

Den relativt lave tilgang af nye modtagere af førtidspension siden januar 2013 har trukket andelen af førtidspensionister blandt de 18-64-årige ned år for år. I januar 2019 modtog ca. 199.900 personer førtidspension i Danmark, hvilket svarede til 5,7 pct. af landets 18-64-årige. Til sammenligning lå andelen næsten uændret omkring 7,0 pct. i femårsperioden frem til januar 2013, idet antallet af førtidspensionister med bopæl i Danmark i gennemsnit udgjorde ca. 239.900 personer hvert år.

Andelen af førtidspensionister blandt 18-64 årige i Danmark. JanuarKilde: www.statistikbanken.dk/PEN111 og www.statistikbanken.dk/FOLK1A.


Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret