Via Danmarks Statistik

Folke- og førtidspension 2019

Omkring 12.500 nye modtagere af førtidspension kom til i løbet af 2018. Det er ca. 2.800 personer flere end i 2017 og svarer til en stigning på 28 pct. Stigningen er den hidtil mest markante årsvækst siden den kraftige tilbagegang i kølvandet på førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013. I den efterfølgende toårige periode blev antallet af nye førtidspensionister mere end halveret, idet tilgangen gik fra ca. 14.300 personer i 2012 til ca. 6.100 personer i 2014. Det seneste års tilgang af nye førtidspensionister udgjorde dermed 87 pct. af niveauet i 2012, men var samtidig godt en fordobling af de nye modtagere i 2014.

Nye modtagere af førtidspensionKilde: www.statistikbanken.dk/PEN111.

Stigningen kraftigst blandt 60-64-årige

De nye modtagere af førtidspension i 2018 bestod af ca. 2.500 18-39-årige, ca. 7.400 40-59-årige og ca. 2.600 60-64-årige. Den markante stigning i 2018 var denne gang bredt funderet i alle grupper. Særligt for de 60-64-årige steg antallet af nye førtidspensionister allerede i 2014, mens nedgangen fortsatte for de yngre grupper samme år ─ herunder for især de 18-39-årige. I 2018 var der flere nye modtagere af førtidspension blandt 60-64-årige end i noget andet år siden 2009. For de yngre aldersgrupper var antallet af nye modtagere af førtidspension i 2018 fortsat lavere end før reformen i 2013.

Nye modtagere af førtidspensionKilde: www.statistikbanken.dk/PEN111.

Udviklingen skal ses i lyset af to reformer

Fra 1. januar 2013 medførte en ny førtidspensionsreform, at personer under 40 år i udgangspunktet ikke kan få førtidspension, men i stedet skal deltage i et eller flere ressourceforløb med henblik på at få og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. For personer over 40 år betød reformen, at de som udgangspunkt skal deltage i ét ressourceforløb, inden førtidspension kan tilkendes. Nedslidte i job med højest fem år til folkepensionsalderen fik med reformen om senere tilbagetrækning fra 1. januar 2014 ny mulighed for at søge seniorførtidspension.

READ ALSO  83 kriminelle udelukket fra statsborgerskab efter stramninger

Andelen af førtidspensionister blandt 18-64-årige falder fortsat

Den relativt lave tilgang af nye modtagere af førtidspension siden januar 2013 har trukket andelen af førtidspensionister blandt de 18-64-årige ned år for år. I januar 2019 modtog ca. 199.900 personer førtidspension i Danmark, hvilket svarede til 5,7 pct. af landets 18-64-årige. Til sammenligning lå andelen næsten uændret omkring 7,0 pct. i femårsperioden frem til januar 2013, idet antallet af førtidspensionister med bopæl i Danmark i gennemsnit udgjorde ca. 239.900 personer hvert år.

Andelen af førtidspensionister blandt 18-64 årige i Danmark. JanuarKilde: www.statistikbanken.dk/PEN111 og www.statistikbanken.dk/FOLK1A.