Via Dansk Industri

Analyser


Kun hver tredje af alle de heltidsansatte i den private sektor
er en kvinde. Blandt førstelinje- og mellemledere
(”Øvrig ledelse”) er andelen af kvindelige ledere godt 30
pct. Udfordringen er dog, at andelen af kvinder falder, jo
længere man bevæger sig op i ledelseslagene. I 2018 udgjorde
kvinder knap 22 pct. af direktører/VP, mens det
var knap 13 pct. for CEO’er.Rich Text

READ ALSO  De offentlige virksomheder øgede investeringerne