Numbers & Statistics

Flere konkurser og flere tabte job i juli

By  | 

Via Danmarks Statistik

Konkurser juli 2019

Der var 213 konkurser i juli blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 18 pct. flere end i juni. Konkurserne medførte 1.150 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, eller 47 pct. flere end i juni. I perioden maj-juli var der 12 pct. færre konkurser end i februar-april, og jobtabet var 2 pct. lavere. Der er i denne artikel fokus på det daglige brød.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Relativt høje konkursandele blandt bagerier og brødudsalg

Antallet af bagerier med eget bageri og med ansatte eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. – de aktive – er siden 2009 faldet fra omkring 660 butikker til 480 i 2018. Antallet af aktive selvstændige brødudsalg er i samme periode steget fra 170 til 220. Der har i perioden været 246 konkurser blandt bagerierne, hvilket hvert år svarer til 2,6-5,6 pct. af butikkerne. 92 brødudsalg er gået konkurs i perioden, hvor især 2013 og 2016 har haft høje konkursandele. Faldet i antal bagerier er ikke nødvendigvis ensbetydende med færre butikker, idet en del formentlig er blevet videreført som kædeejede brødudsalg i forbindelse med opkøb.

Bagerier og brødudsalg, antal aktive virksomheder og konkursandeleKilde: Egne beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Stigende omsætning og beskæftigelse i bagerier og brødudsalg

Selv om det samlede antal bagerier og brødudsalg er faldet fra 2009 til 2018, er omsætningen og beskæftigelsen steget. Den samlede omsætning i løbende priser er steget fra 4,1 mia. kr. i 2009 til 4,9 mia. kr. i 2018, mens den samlede beskæftigelse opgjort i fuldtids årsværk er steget fra 5.000 til 5.700.

Bagerier og brødudsalg, omsætning og beskæftgielse i aktive virksomhederKilde: Egne beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

De aktive virksomheder stod kun for 33 pct. af konkurserne

I faktiske tal var der i alt 636 konkurser i juli. Heraf ramte 212 eller 33 pct. aktive virksomheder. De stod for 98 pct. af omsætningen og for alle de tabte job. 23 pct. af de 1.150 tabte job var placeret i Region Hovedstaden, mens 30 pct. var placeret i Region Midtjylland og 29 pct. i Region Syddanmark. Regionerne Nordjylland og Sjælland stod for hhv. 13 pct. og 5 pct. af de tabte job.

READ ALSO  Løsning for lån i feriefond på pladsPrint Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret