Via Danmarks Statistik

Fuldførte ungdomsuddannelser 2018/2019

Den generelle stigning i antallet af 25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse er især slået igennem for børn af forældre i de laveste indkomstgrupper. Hvor det i 2009 var 47,1 pct. af 25-årige med forældre med en indkomst på under 300.000 kr., der havde fuldført en ungdomsuddannelse, var den tilsvarende andel 56,5 pct. i 2019. Også gruppen med forældre med en indkomst mellem 300.000-399.000 kr. har oplevet en større stigning end andre indkomstgrupper.

Andel af 25-årige, der har fuldført en ungdomsuddannelse fordelt på forældres indkomstKilde: www.statistikbanken.dk/status14.

Stigning i fuldførte ungdomsuddannelser blandt alle aldre fra 18-25 år

Det er ikke kun blandt 25-årige, at flere og flere personer har fuldført en ungdomsuddannelse. Det gælder også blandt yngre personer. Blandt 20-årige var der eksempelvis 48,4 pct. der havde en fuldført ungdomsuddannelse i 2009. I 2019 var den andel steget til 58,3 pct.

Andel af personer, der har fuldført en ungdomsuddannelse i aldersgrupperne 18-25 årKilde: www.statistikbanken.dk/status10.

Gymnasiale uddannelser fortsætter stigningen i popularitet

En del af forklaringen på stigningen blandt 19- og 20-årige med en ungdomsuddannelse kan være, at flere vælger en gymnasial uddannelse i forhold til en erhvervsuddannelse. En gymnasial uddannelse fuldføres generelt tidligere end en erhvervsuddannelse. Eksempelvis var 83 pct. af de fuldførte elever på en gymnasial uddannelse i 2019 19 eller 20 år, mens det kun var 8 pct. af de fuldførte på erhvervsuddannelserne. Blandt 25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse har den klare tendens været, at der år for år er en større andel, der har en gymnasial uddannelse og en mindre andel, der har en erhvervsuddannelse. Det har ikke forandret sig i 2019, hvor 69 pct. af de 25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse havde en gymnasial uddannelse. 26,5 pct. havde en erhvervsuddannelse. De sidste 4,5 pct. er personer, der har fuldført en videregående uddannelse.

READ ALSO  Få styr på januarlønnen – tjek forskudsopgørelsen

Andel af 25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse fordelt på type af ungdomsuddannelseKilde: www.statistikbanken.dk/status10.

Andelen af 25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse stiger fortsat

Siden 2009 er andelen af 25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse steget hvert eneste år og 2019 er ingen undtagelse. 71,6 pct. af de 25-årige havde i 2019 fuldført en ungdomsuddannelse.

Medbragte uddannelser og kurser indgår ikke i opgørelsen

Opgørelsen bygger på uddannelsesinstitutionernes indberetning til Elevregistret. En andel af befolkningen er udlændinge, hvoraf en del har taget en uddannelse i deres hjemland. Uddannelser taget i udlandet indgår ikke i Elevregistret og indgår derfor ikke i denne opgørelse. Åbne uddannelser og enkeltfag taget i Danmark indgår heller ikke.