Via Danmarks Statistik

Arbejdstidsregnskabet 2. kvt. 2019

Beskæftigelsen steg med 0,2 pct. og lønsummen steg med 0,5 pct. fra første til andet kvartal i begge de to sektorgrupper virksomheder og organisationer og offentlig forvaltning og service. Mens udviklingen i beskæftigelse og lønsum fulgtes ad i sektorgrupperne i perioden, steg antallet af præsterede timer i offentlig forvaltning og service med 0,2 pct., mens antallet af præsterede timer faldt med 0,4 pct. i virksomheder og organisationer. Samlet set faldt de præsterede timer med 0,2 pct.

Udvikling fra 1. kvt. 2019 til 2. kvt. 2019, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/atr114.

Størst beskæftigelsesstigning i information og kommunikation

Beskæftigelsen steg i alt med 0,2 pct. Den største stigning var i branchegruppen information og kommunikation som steg med 0,6 pct., og den næststørste stigning var i finansiering og forsikring med 0,5 pct. Beskæftigelsen faldt med 0,8 pct. i landbrug, skovbrug og fiskeri, med 0,2 pct. i kultur, fritid og anden service, og med 0,1 pct. i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed.

Færre præsterede timer

Antallet af præsterede timer faldt samlet set med 0,2 pct. fra første til andet kvartal. Det største fald skete i branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri, som faldt med 2,0 pct., efterfulgt af erhvervsservice med et fald på 1,7 pct. Den største stigning skete i information og kommunikation, hvor antallet af præsterede timer steg med 2,0 pct., efterfulgt af finansiering og forsikring med en stigning på 1,5 pct.

Højere lønsum i de fleste branchegrupper

Lønsummen steg med 0,5 pct. fra første til andet kvartal. Med 1,8 pct. steg lønsummen mest i branchegruppen ejendomshandel og udlejning efterfulgt af handel og transport mv. med en stigning på 1,6 pct. De eneste branchegrupper med fald i lønsummen var industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed og information og kommunikation, hvor lønsummen faldt med hhv. 1,3 og 0,1 pct.

READ ALSO  Fire af fem offentlige arbejdssteder er innovative

Arbejdstidsregnskabet, sæsonkorrigeret. 2. kvt. 2019 og relativ ændring i forhold til 1. kvt. 2019

Gnsntl. antal
beskæftigede

Præsterede
arbejdstimer

Lønsum for
lønmodtagere

antal

pct.

1.000

pct.

mio. kr.

pct.

I alt

2960519

0,2

987317

-0,2

292425

0,5

Virksomheder og organisationer1

2131814

0,2

718680

-0,4

207104

0,5

Offentlig forvaltning og service2

828705

0,2

268637

0,2

85321

0,5

Landbrug, skovbrug og fiskeri

72187

-0,8

25361

-2,0

3190

0,1

Industri, råstofindvinding og

forsyningsvirksomhed

345038

-0,1

128393

-0,9

43196

-1,3

Bygge og anlæg

182991

0,1

70776

-0,6

18114

0,6

Handel og transport mv.

729599

0,3

221829

0,1

58701

1,6

Information og kommunikation

118128

0,6

42791

2,0

15383

-0,1

Finansiering og forsikring

82830

0,5

28906

1,5

14727

0,1

Ejendomshandel og udlejning

48911

0,2

16972

-0,4

4212

1,8

Erhvervsservice

343974

0,2

119445

-1,7

35253

0,5

Offentlig administration,

undervisning og sundhed

896292

0,3

291904

0,4

89959

0,7

Kultur, fritid og anden service

136359

-0,2

38839

-1,4

9689

0,7