Numbers & Statistics

Flere beskæftigede men færre præsterede timer

By  | 

Via Danmarks Statistik

Arbejdstidsregnskabet 2. kvt. 2019

Beskæftigelsen steg med 0,2 pct. og lønsummen steg med 0,5 pct. fra første til andet kvartal i begge de to sektorgrupper virksomheder og organisationer og offentlig forvaltning og service. Mens udviklingen i beskæftigelse og lønsum fulgtes ad i sektorgrupperne i perioden, steg antallet af præsterede timer i offentlig forvaltning og service med 0,2 pct., mens antallet af præsterede timer faldt med 0,4 pct. i virksomheder og organisationer. Samlet set faldt de præsterede timer med 0,2 pct.

Udvikling fra 1. kvt. 2019 til 2. kvt. 2019, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/atr114.

Størst beskæftigelsesstigning i information og kommunikation

Beskæftigelsen steg i alt med 0,2 pct. Den største stigning var i branchegruppen information og kommunikation som steg med 0,6 pct., og den næststørste stigning var i finansiering og forsikring med 0,5 pct. Beskæftigelsen faldt med 0,8 pct. i landbrug, skovbrug og fiskeri, med 0,2 pct. i kultur, fritid og anden service, og med 0,1 pct. i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed.

Færre præsterede timer

Antallet af præsterede timer faldt samlet set med 0,2 pct. fra første til andet kvartal. Det største fald skete i branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri, som faldt med 2,0 pct., efterfulgt af erhvervsservice med et fald på 1,7 pct. Den største stigning skete i information og kommunikation, hvor antallet af præsterede timer steg med 2,0 pct., efterfulgt af finansiering og forsikring med en stigning på 1,5 pct.

Højere lønsum i de fleste branchegrupper

Lønsummen steg med 0,5 pct. fra første til andet kvartal. Med 1,8 pct. steg lønsummen mest i branchegruppen ejendomshandel og udlejning efterfulgt af handel og transport mv. med en stigning på 1,6 pct. De eneste branchegrupper med fald i lønsummen var industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed og information og kommunikation, hvor lønsummen faldt med hhv. 1,3 og 0,1 pct.

Arbejdstidsregnskabet, sæsonkorrigeret. 2. kvt. 2019 og relativ ændring i forhold til 1. kvt. 2019

Gnsntl. antal
beskæftigede

Præsterede
arbejdstimer

Lønsum for
lønmodtagere

antal

pct.

1.000

pct.

mio. kr.

pct.

I alt

2960519

0,2

987317

-0,2

292425

0,5

Virksomheder og organisationer1

2131814

0,2

718680

-0,4

207104

0,5

Offentlig forvaltning og service2

828705

0,2

268637

0,2

85321

0,5

Landbrug, skovbrug og fiskeri

72187

-0,8

25361

-2,0

3190

0,1

Industri, råstofindvinding og

forsyningsvirksomhed

345038

-0,1

128393

-0,9

43196

-1,3

Bygge og anlæg

182991

0,1

70776

-0,6

18114

0,6

Handel og transport mv.

729599

0,3

221829

0,1

58701

1,6

Information og kommunikation

118128

0,6

42791

2,0

15383

-0,1

Finansiering og forsikring

82830

0,5

28906

1,5

14727

0,1

Ejendomshandel og udlejning

48911

0,2

16972

-0,4

4212

1,8

Erhvervsservice

343974

0,2

119445

-1,7

35253

0,5

Offentlig administration,

undervisning og sundhed

896292

0,3

291904

0,4

89959

0,7

Kultur, fritid og anden service

136359

-0,2

38839

-1,4

9689

0,7

Print Friendly, PDF & Email

Hold dit netværk orienteret