Via Enhedslisten

Bedre kollektiv transport og billige elbiler er to af de krav, Enhedslisten tager med til dagens forhandlingsmøde.

Derudover er det afgørende for Enhedslisten, at der bliver fundet selvstændig finansiering til grøn omstilling, så der både bliver råd til velfærd, der kan mærkes, og til grøn omstilling, der kan måles.

Bedre kollektiv transport nu

– Hvis vi skal have en socialt balanceret grøn omstilling, er det vigtigt, at vi får investeret i klimavenlig transport, som er tilgængelig for alle, også for dem, der har mindst, og dem, der bor uden for de store byer. Derfor skal vi hele tiden gøre det mere attraktivt at tage busser og tog frem for biler og fly, fastslår Pernille Skipper.

– Vi vil også kræve, at afgiftsfritagelsen for elbiler forlænges fra nu til og med 2021, så elbilerne ikke bliver dyrere, mens vi forhandler klimahandlingsplan. Elbilerne er afgørende for, at mennesker uden for de store byer også har et alternativ til benzin- og dieselbiler.

Forbedringer, der kan mærkes

For Enhedslisten er det afgørende, at finansloven sætter positive forandringer i gang, der kan mærkes.

– Vi stiller også krav om, at der bliver udtaget 100.000 hektar landbrugsjord til skov og natur. Vi ved, at det virkelig batter for klimaet, og for Enhedslisten er det vigtigt at komme i gang med tiltag, der kan måles i klimaregnskabet allerede ved denne finanslov, siger Pernille Skipper.

– Der skal både være råd til et reelt løft af velfærden og til klimaforbedringer, der kan måles. Derfor er de penge, regeringen har afsat til forhandle om, alt for lidt. Vi foreslår at finde flere penge til grøn omstilling på denne finanslov, så hele forhandlingsreserven kan gå til velfærd.

READ ALSO  No freebies! Pfizer to charge for ‘extra’ Covid-19 vaccine doses as doctors squeeze vials of every drop to inoculate more people