I dag indsender fiskerne en landingserklæring, når de lander deres fisk. Her skal de samlede landede mængder af alle arter fremgå. Samtidig er opkøberne forpligtede til at indberette nøjagtig de samme tal, når de køber fisk af fiskerne. Det er dobbeltarbejde, som fiskeriminister Eva Kjer Hansen nu fjerner.

”Fremover kan opkøberen indberette landingserklæringerne på vegne af fiskeren, samtidig med at opkøberen indberetter sine køb. Systemet er klar. Nu er det op til opkøberne at fået tilrettet deres IT-løsninger, så de med et enkelt klik kan indsende en landingserklæringer til Fiskeristyrelsen på vegne af fiskeren, samtidig med at der indsendes afregning for den modtagne fisk,” forklarer fiskeriministeren.

Som et led i regeringens indsats for at lette erhvervslivets administrative byrder har Fiskeristyrelsen i samarbejde med erhvervet lavet en IT-løsning, hvor opkøberen kan indsende landingserklæringen på vegne af fiskeren. Samlet set vil det reducere fiskeriets administrative byrder med 22 pct. svarende til 9 mio. kroner, viser en analyse fra Struensee & Co.

Derudover vil fiskeriministeren ændre det elektroniske logbogssystem, så fartøjerne fremover kan bruge både satellit, mobil- og internetforbindelse til at sende logbogsoplysningerne til Fiskeristyrelsen. Det vil kunne spare fiskerne for yderligere 2,3 mio. kroner om året – svarende til 5 pct. af de administrative byrder.

Det overordnede formål med rapporten er, at reducere fiskerierhvervets administrative byrder og at øge overskueligheden af det komplicerede og omfangsrige regelsæt på fiskeriområdet. På den baggrund opstiller Struensee & Co. en række konkrete forslag til byrdelettelses- og regelforenklingsinitiativer. 

”I 2015 igangsatte jeg et regelforenklingsprojekt på fiskeriområdet. Projektet er nu fuldført med revisionen af trawlbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. april. Fremover skal vi arbejde på blive bedre til at lave enkle og mere klare regler på fiskeriområdet – og kun i det omfang, som er nødvendigt. Vi skal også prøve at undgå særregler og undtagelser, der kun gælder for få fiskere, men som skaber stor uklarhed om reglerne”, konstaterer fiskeriminister, Eva Kjer Hansen.

READ ALSO  Syrian state media reports ‘Israeli aggression’ near Damascus & in southern Quneitra

 

FAKTA:

– Samlet er byrderne opgjort til at koste erhvervet 41 mio. kr. årligt.
– Automatiseret landingserklæring kan reducere erhvervets samlede byrder med 22 pct.
– Opdatering af E-log-transmission-systemet kan reducere de samlede byrder med 5 pct.

 

Struensee & Co’s forslag til byrdelettelses- og regelforenklings-initiativer:

1. Reducere regler i kystfiskerordningen
2. Introducere frit redskabsvalg
3. Reducere kvotekoncentrationsreglerne
4. Automatiser landingserklæringen
5. Adgang til myndighedsdata
6. Dataintegration mellem Søfartsstyrelsen og Fiskeristyrelsen
7. Ændring af E-log-transmission

 

Link til rapport:

 Rapport – Reduktion af administrative byrder på fiskeriområdet – samlet
afrapportering 27-03-2019

 

For yderligere information kontakt:

Morten Kaus
Presserådgiver

tlf.: +45 20531704
@: morkau@um.dkVia Udenrigsministeriet