Via Danmarks Statistik

Firmaernes køb og salg april 2019

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 2,4 pct. fra marts til april, mens det indenlandske salg ekskl. energi steg 1,7 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Mens salget inden for både industri og handel gik frem, faldt det inden for handel med biler og motorcykler.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11 .

Industri atter i fremgang

Efter en nedgang fra februar til marts steg industriens salg fra marts til april 7,4 pct. I samme periode er også industriproduktionen steget. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:220. Samtidig er beskæftigelsen efter en kort opbremsning fra januar til februar atter steget fra februar til marts – se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:200.

Bilsalg i slæbegear

Det sæsonkorrigerede salg inden for “handel” steg 1,5 pct. fra marts til april trods et fald i “handel med biler og motorcykler” på 7,2 pct. Det største fald inden for “handel med biler og motorcykler” skete i branchen “detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser”. Det ikke-sæsonkorrigerede salg inden for “handel med biler og motorcykler” faldt 3,0 pct. fra april 2018 til april 2019. Også i denne periode stod “detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser” for den største nedgang. Udviklingen i nyregistreringer belyses nærmere i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:226.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for marts 2019 er revideret fra 321,2 mia. kr. (se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:187) til 327,8 mia. kr. Det er en opjustering på 6,6 mia. kr., hvilket svarer til 2,1 pct. Ved denne offentliggørelse har Danmarks Statistik modtaget momsangivelser fra kvartalsindberettende firmaer for første kvartal 2019, hvorved estimater erstattes af indberetninger. Revisionerne kan desuden henføres til første indberetning fra firmaer, som er startet i fjerde kvartal.

READ ALSO  Danmark henter stor formueindkomst fra USA

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

2017

2018

2019

2017

2018

2019

mia. kr.

Januar

300,9

317,7

337,4

287,8

303,8

324,0

Februar

313,6

311,7

336,8

277,7

276,9

300,0

Marts

312,4

311,0

327,8

326,0

308,7

329,7

April

302,0

319,9

335,8

287,8

313,5

330,1

Maj

309,2

321,6

.

310,0

324,5

.

Juni

310,7

320,3

.

330,3

334,6

.

Juli

311,7

322,0

.

285,3

299,3

.

August

310,3

326,7

.

306,8

323,4

.

September

313,7

322,6

.

319,0

320,8

.

Oktober

315,4

327,7

.

325,6

343,2

.

November

315,3

326,9

.

327,8

341,3

.

December

319,3

325,7

.

349,1

355,7

.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper


Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

Mar.
2019

Apr.
2019

Æn-
dring

Nov.
2018
– jan.
2019

Feb.
2019
– apr.
2019

Æn-
dring

Apr.
2018

Apr.
2019

Æn-
dring

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

327,8

335,8

2,4

990,1

1000,4

1,0

313,5

330,1

5,3

I alt inkl. energi mv.

374,4

384,7

2,8

1136,1

1143,4

0,6

356,7

378,8

6,2

Heraf:

Landbrug, skovbrug og fiskeri

8,4

9,3

11,2

27,4

27,8

1,4

9,3

9,0

-3,1

Industri

63,6

68,3

7,4

198,0

198,1

0,0

59,2

65,9

11,3

Bygge og anlæg

25,5

25,0

-2,0

72,1

76,3

5,8

21,6

22,7

5,1

Handel

123,2

125,0

1,5

368,4

372,5

1,1

116,1

124,5

7,3

Handel med biler og

motorcykler

13,9

12,9

-7,2

39,9

40,6

1,8

13,1

12,7

-3,0

Engroshandel

79,8

82,7

3,6

240,2

243,6

1,4

74,4

82,3

10,5

Detailhandel

29,5

29,4

-0,2

88,3

88,3

-0,1

28,6

29,6

3,5

Transport

36,5

35,1

-3,8

108,7

110,1

1,3

35,9

34,9

-2,8

Hoteller og restauranter

5,3

4,7

-11,8

15,9

15,3

-3,7

5,2

4,7

-9,8

Information og kommunikation

15,8

15,6

-0,0

46,8

47,2

0,9

14,3

14,3

0,0

Finansiering og forsikring

6,9

7,0

0,0

19,9

20,9

4,9

6,7

7,2

6,6

Ejendomshandel og udlejning

6,2

6,5

6,3

19,2

18,6

-3,0

9,0

9,7

8,2