Via Danmarks Statistik

Firmaernes køb og salg august 2019

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 1,8 pct. fra juli til august og det indenlandske salg ekskl. energi faldt 2,0 pct. Niveauet afviger dog ikke fra det ellers rekordhøje niveau. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11 .

Salget i industrien går tilbage, mens bygge og anlæg går frem

To vigtige indikationer for konjunkturen ses i salget inden for hhv. industrien og bygge og anlæg. Salget i industrien faldt med 4,1 pct. fra juli til august, den udvikling genfindes i statistikken over industriens produktion. Udviklingen er en konsekvens af udviklingen i bl.a. medicinalindustri (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:367). Omvendt steg salget i bygge og anlæg med 4,6 pct. fra juli til august. Udviklingen i omsætningen i bygge og anlæg afhænger af arbejdets art (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:285).

Firmaernes salg udvikling måned til måned, sæsonkorrigeretKilde: Egne beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/fiks11.

Salget stiger i forhold til året før

Hvis salget ikke korrigeres for sæsonudsving og effekten af handelsdage, var salget i august 0,6 pct. lavere end i august 2018. Salget i industrien var 1,8 pct. højere, når august 2019 sammenlignes med august 2018, og omtrent det samme gjaldt salget i bygge og anlæg, der var 2,0 pct. højere.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for juli 2019 er revideret fra 336,3 mia. kr. (se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:339) til 336,9 mia. kr. Det er en opjustering på 0,6 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct.READ ALSO  Joint Press Conference by IMF Managing Director Kristalina Georgieva and IMFC Chair Magdalena Andersson