Via Danmarks Statistik

Firmaernes køb og salg maj 2019

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 1,5 pct. fra april til maj, mens det indenlandske salg ekskl. energi faldt 2,6 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Firmaernes køb og salg er den statistik, der først viser udviklingen i firmaernes salg og er dermed en central indikator for dansk økonomi. I denne udgivelse ser vi på landbruget, hvor der over en årrække er sket en udvikling i salgets fordeling på virksomhedsformer.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11 .

Aktieselskaber står for en stigende del af landbrugets salg

Salget i landbrug, skovbrug og fiskeri kommer i stigende omfang fra bedrifter, der er organiseret som aktieselskaber frem for enkeltmandsvirksomheder. Fra år 2010 til 2018 er aktieselskabernes andel af det samlede salg steget fra 11 pct. til 14 pct. I samme periode er enkeltmandsvirksomhedernes andel faldet fra 66 pct. til 59 pct. Ejerformerne i landbruget belyses også i Nyt fra Danmarks Statistik 2017:218 samt i statistikbanktabellerne www.statistikbanken.dk/bdf14 og www.statistikbanken.dk/bdf15.

Salgets fordeling på virksomhedsform i landbrug, skovbrug og fiskeriKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11 og særkørsel.

Den hurtigste statistik over bedrifternes salg

Firmaernes køb og salg omfatter alle momsregistrerede firmaer. Landbrugets salg opgøres også i Firmastatistikken (www.statistikbanken.dk/GF5). Da Firmastatistikken kun indeholder firmaer, der har haft løntimer for ansatte lønmodtagere svarende til mindst 0,5 årsværk og/eller har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse, kan salget her afvige fra Firmaernes køb og salg.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for april 2019 er revideret fra 335,8 mia. kr. (se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:228) til 332,5 mia. kr. Det er en nedjustering på 3,3 mia. kr., hvilket svarer til 1,0 pct.

READ ALSO  IMF and the Ecuadorian Authorities Reach Staff-Level Agreement on the First Review of Ecuador’s Economic Program Under the Extended Fund Facility

Firmaernes salg ekskl. energi mv.


Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

2017

2018

2019

2017

2018

2019

mia. kr.

Januar

301,0

318,1

333,8

287,8

303,9

320,5

Februar

313,0

311,5

332,7

277,7

277,1

296,6

Marts

312,6

311,4

324,6

326,0

309,1

325,8

April

302,1

320,2

332,5

287,8

313,7

326,6

Maj

309,8

322,2

327,6

310,0

324,8

330,0

Juni

310,7

321,0

.

330,3

334,7

.

Juli

311,8

322,1

.

285,3

299,5

.

August

309,9

326,5

.

306,8

323,8

.

September

313,7

322,8

.

319,0

321,3

.

Oktober

315,1

327,9

.

325,7

343,7

.

November

314,7

326,6

.

327,8

341,8

.

December

319,5

326,0

.

349,5

356,3

.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper


Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

Apr.
2019

Maj
2019

Æn-
dring

Dec.
2018
– feb.
2019

Mar.
2019
– maj
2019

Æn-
dring

Maj
2018

Maj
2019

Æn-
dring

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

332,5

327,6

-1,5

992,6

984,6

-0,8

324,8

330,0

1,6

I alt inkl. energi mv.

381,2

375,3

-1,6

1137,8

1127,5

-0,9

360,1

371,3

3,1

Heraf:

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,3

9,2

-0,8

28,2

26,9

-4,6

9,1

9,0

-1,4

Industri

68,8

66,7

-3,0

199,7

199,2

-0,2

65,7

68,7

4,6

Bygge og anlæg

25,0

25,0

-0,0

74,2

75,4

1,7

23,0

25,2

9,1

Handel

121,1

120,3

-0,7

363,9

361,0

-0,8

127,3

125,3

-1,6

Handel med biler og

motorcykler

12,9

12,8

-1,0

40,6

39,6

-2,3

14,7

14,0

-4,7

Engroshandel

78,9

78,4

-0,7

235,3

233,6

-0,7

82,1

81,1

-1,1

Detailhandel

29,3

29,1

-0,5

88,0

87,8

-0,2

30,6

30,2

-1,2

Transport

35,3

36,1

2,3

110,4

108,2

-2,0

34,7

37,2

7,2

Hoteller og restauranter

4,7

4,7

1,4

16,0

14,7

-8,1

5,8

5,3

-8,3

Information og kommunikation

15,6

15,7

0,2

46,9

47,1

0,5

14,6

14,7

0,7

Finansiering og forsikring

7,0

7,3

4,0

20,1

21,3

6,2

6,2

6,6

6,0

Ejendomshandel og udlejning

6,5

5,9

-9,0

19,2

18,6

-3,2

4,1

3,7

-8,4