Via Danmarks Statistik

Firmaernes køb og salg januar 2019

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 3,0 pct. fra december til januar, mens det indenlandske salg ekskl. energi steg 5,2 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I denne offentliggørelse er der fokus mod “bygge og anlæg” samt “landbrug skovbrug og fiskeri”.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeret

Bygge og anlæg går frem

Det sæsonkorrigerede salg i bygge og anlæg steg 8,7 pct. fra december 2018 til januar 2019. Stigningen hænger sammen med måden det sæsonkorrigerede salg beregnes på, idet det ikke-sæsonkorrigerede salg er faldet mindre fra december til januar end det plejer. Det ikke-sæsonkorrigerede salg faldt i alle gruppens underbrancher – se www.statistikbanken.dk/fiks33. Mens det ikke-sæsonkorrigerede salg i januar 2019 var lavere end i december 2018, var det dog 8,9 pct. højere end i januar 2018.

Industri fortsat på et højt niveau

Mens det sæsonkorrigerede salg i industri faldt 1,2 pct. fra december 2018 til januar 2019, steg det 0,9 pct. i tremånedersperioden august-oktober til november-januar. Sammenholdt med at det ikke-sæsonkorrigerede salg samtidig lå 7,3 pct. højere end i januar 2018, bliver det samlede billede, at industri stadig ligger på et højt niveau.

Lavere salg fra landbrug, skovbrug og fiskeri

På trods af at det sæsonkorrigerede salg i landbrug skovbrug og fiskeri steg 20,0 pct. fra første til andet halvår af 2018, faldt det samlede salg i landbrug, skovbrug og fiskeri 5 mia. henover hele 2018 og endte på 109 mia. kr. Høsten var mindre i 2018, og selvom kornprisen steg, trak faldende priser på svin, mælk og mink salget ned – se www.statistikbanken.dk/ani302. Set over en tiårig periode er salget i 2018 stadig relativt højt. Figuren nedenfor viser det samlede salg inden for landbrug, skovbrug og fiskeri i perioden 2009-2018. I denne periode overgås salget i 2018 kun af salget i 2013, 2014 og 2017. Se www.statistikbanken.dk/fiks55.

Samlet salg for <span class='kursiv'>landbrug, skovbrug og fiskeri</span>

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for december 2018 er revideret fra 324,7 mia. kr., se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:51, til 326,4 mia. kr. Det er en opjustering på 1,7 mia. kr., hvilket svarer til 0,5 pct. Ved denne offentliggørelse har Danmarks Statistik modtaget momsangivelser fra kvartals- og halvårsindberettende firmaer for fjerde kvartal 2018, hvorved estimater erstattes af indberetninger. Dette er specielt relevant for branchegrupper med mange små og mellemstore firmaer som fx “landbrug, skovbrug og fiskeri.

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.


READ ALSO  Lad os få et seriøst klimaudspil frem for en forkølet boligjobordning